Projekt Dott, realizowany we współpracy z See.Sense ma pokazać, w jaki sposób e-hulajnogi mogą być wykorzystywane do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Monitoring zachowania kierujących pojazdami był realizowany przez 10 tygodni. W tym czasie zebrane dane objęły 1 800 przejazdów, których łączny dystans wyniósł ponad 3 300 km.

Hulajnogi Dott zbierały dane o zagrożeniach na drogach

Badania przeprowadzone na podstawie zebranych przez londyńską flotę Dott danych, pozwoliły wskazać niebezpieczne obszary. Chodzi o punkty, w których występują ostre hamowania, nagłe zwroty kierunku jazdy oraz zmiany w nawierzchni drogi. Te miejsca wraz z rekomendacją poprawy jakości dróg trafią do władz miasta.

Dzięki ustaleniu, na jakich odcinkach kierujący hulajnogami korzystają z drogi dla pieszych, możliwe jest wskazanie, które fragmenty trasy wymagają poprawy. Program pozwoli Dott na uruchomienie modułów e-learningowych, dostosowanie prędkości lub dalsze badanie niebezpiecznej jazdy. Rozważane jest wdrożenie rozwiązania także w innych europejskich miastach.

– Wysokiej jakości infrastruktura ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia użytkownikom mikromobilności bezpieczeństwa podczas podróży. Wyniki naszego badania, przeprowadzonego we współpracy z See.Sense, pokazują, że pojazdy Dott oprócz zapewniania wydajnego, niezawodnego i zrównoważonego transportu, mogą również dostarczyć cenne informacje na temat tworzenia inteligentnych miast, które są bezpieczniejsze i przyjemniejsze dla wszystkich mieszkańców – mówi Maxim Romain, Co-Founder and COO, Dott.

W ostatnim czasie Dott realizuje szereg działań mających na celu dotarcie do większej grupy odbiorców. Niedawno informowaliśmy o udostępnieniu hulajnóg Dott w aplikacji Free Now. Wcześniej ogłoszono współpracę z Google Maps, dzięki której użytkownicy w aplikacji znajdą e-hulajnogi, jako alternatywną opcję podróży, wraz z szacunkowymi kosztami i czasem przejazdu.