W ustawie przyjęto standardowy 14-dniowy okres vacatio legis, niemniej znaczna część przepisów wejdzie w życie w terminach określonych w komunikatach ministra właściwego do spraw informatyzacji określających dzień wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych – czytamy w komunikacie.

Ustawa o aplikacji mObywatel podpisana przez prezydenta

Celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem aplikacji mObywatel oraz warunków jej udostępniania i świadczenia usług w ramach tej aplikacji. Regulacje zawarte w ustawie o aplikacji mobilnej mObywatel zastąpią dotychczasowe przepisy art. 19e–19j ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie których obecnie funkcjonuje aplikacja mObywatel.

Ustawa ma także na celu zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z dokumentami w tradycyjnej formie, a w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który ma służyć jako mobilny dokument tożsamości (mobilny odpowiednik dowodu osobistego). Dokument mObywatel będzie wydawany automatycznie, na okres 5 lat.

W ramach podpisanej ustawy w aplikacji mObywatel będą mogły pojawić się także płatności, związane z usługami świadczonymi przez podmioty publiczne. Dodatkowo nowe przepisy mają upowszechnić korzystanie z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów. Pojawi się także możliwość udostępnienia mobilnej legitymacji służbowej nauczyciela.

Warto przypomnieć, że na przełomie czerwca i lipca aplikacja mObywatel będzie już dostępna w nowej odsłonie. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zaprezentował na swoim profilu na Twitterze jak apka będzie wyglądać. Pojawi się w niej mDowód, z którego będzie można korzystać od września 2023 roku.