Moduł Diia.pl został uruchomiony w aplikacji mObywatel w marcu 2022 roku. Spełnia on między innymi rolę dokumentu pobytowego dla Ukraińców lub innych cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Służy on także, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE. Dodatkowo, obywatele Ukrainy przebywający na terenie Rzeczpospolitej, mogą skorzystać z aplikacji mObywatel w celu korzystania z usługi e-recepty oraz posługiwania się Unijnym Certyfikatu COVID.

Dokument Diia.pl w mObywatelu także dla dzieci

Elektroniczny dokument Diia.pl pozwala potwierdzić najważniejsze dane: imię, nazwisko, nadany numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo. Za pomocą dokumentu elektronicznego można wyświetlać swoje dane osobowe i potwierdzić tożsamość, potwierdzić status, czy korzystać w z praw w sytuacjach przewidzianych przez polskie prawo.

Teraz dokument Diia.pl jest dostępny także dla dzieci. Aby zacząć z niego korzystać obywatel Ukrainy powinien zalogować się do aplikacji mObywatel i pobrać dokument Diia. Następnie należy uwierzytelnić się Profilem Zaufanym. Kolejny krok to kliknięcie w zakładkę „Dzieci” i wybranie danych dziecka, dla którego chcemy pobrać dokument. Po zaznaczeniu oświadczeń w aplikacji pojawi się dokument cyfrowy dziecka.

W ramach usługi Diia.pl pojawią się dane dzieci użytkownika, jeśli:

  • dziecko posiada w rejestrze status UKR
  • dziecko posiada w rejestrze zarejestrowany: wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (wraz ze zdjęciem)
  • dziecko jest powiązane z Twoim nr pESEL (jeżeli przy rekordzie dziecka znajduje się PESEL tylko jednego rodzica, wówczas tylko ten rodzic będzie miał możliwość prezentacji danych dziecka w swojej aplikacji)
  • dziecko jest osobą niepełnoletnią;