Rejestr dostępny jest na stronie EBA, gdzie można znaleźć także linki do stron krajowych nadzorów. Publikacja pozwala przejrzeć listę licencjonowanych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego. W zestawieniu zawarte są takie informacje jak typ spółki, informacje na temat paszportowania usługi do innych krajów Unii Europejskiej, czy samego typu usługi i zakresu działalności w poszczególnych krajach.

Linki do stron krajowych nadzorów można znaleźć tutaj, natomiast sam rejestr dostępny jest pod tym linkiem.

Rejestr instytucji płatniczych EBA

W przypadku Polski EBA przekierowuje do Rejestru Usług Płatniczych, na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Zestawienie zawiera nazwę spółki, typ działalności, numer KRS lub EDG, NIP i datę wpisu. W sumie na stronie KNF znajduje się 1451 podmiotów.

Publikacja centralnego rejestru ma na celu zwiększenie transparentności rynku i bezpieczeństwa klientów. Zestawienie EBA zawiera zagregowane informacje o wszystkich instytucjach płatniczych, instytucjach pieniądza elektronicznego i agentach na terenie Unii Europejskiej. Rejestr dostępny jest za darmo, a podmioty można w nim wyszukać po nazwie, kraju pochodzenia, numerze identyfikacyjnym czy typie instytucji.

Przypomnijmy, że PSD2 zacznie obowiązywać w pełnej formie już we wrześniu 2019 roku. Na razie banki udostępniły swoje testowe API dla podmiotów trzecich. Instytucje miały na to czas do 14 marca, a w Polsce z obowiązku wywiązało się większość banków. Pełną listę bankowych API można znaleźć tutaj.