Pod koniec 2020 roku na polskim rynku znajdowało się blisko 44 miliony kart płatniczych, a liczba ta znacząco wzrasta z roku na rok. Oznacza to, że korzystamy obecnie z około 215 ton plastiku, który prędzej czy później zostanie wyrzucony. Z tego powodu wiele banków wprowadza karty z recyklingu lub z biodegradowalnych materiałów.

Odpowiedzialna bankowość

Filarem strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska jest bycie „zielonym bankiem”, w tym dążenie do ograniczania wewnętrznego śladu środowiskowego oraz plan wycofywania i ograniczania plastiku w działalności banku. Zakłada on m.in., że do 2021 roku we wszystkich krajach, gdzie działa Grupa Santander zostanie wycofany plastik jednorazowy. W Polsce z jednorazowego plastiku oraz plastikowych butelek na wodę Santander Bank Polska nie korzysta od 2020 roku. Kolejny krok to ograniczenie plastiku w zewnętrznej działalności. Dlatego od początku lipca w Santander Bank Polska dostępne będą karty Visa, wykonane w 85% z plastiku z recyklingu. Od września tego roku klienci będą otrzymywać także ekologiczne karty Mastercard.

– Santander Bank Polska jest świadomy swojej roli w realizacji celów Zielonego Ładu ogłoszonego przez UE, szczególnie jeśli chodzi o unikanie zanieczyszczeń i przechodzenie na gospodarkę obiegu zamkniętego. Aktywnie uczestniczymy w takich inicjatywach jak Polski Pakt Plastikowy oraz Koalicja 5 Frakcji, których misja jest nam szczególnie bliska. Wprowadzenie do obiegu ekologicznych kart płatniczych jest dużym krokiem w realizacji celów naszej strategii Odpowiedzialnej Bankowości. Warto przy tym zaznaczyć, że nie planujemy od razu wymieniać kart wszystkim klientom, tylko tym, którzy otworzą nowe konto lub ich karty straciły ważność. Dzięki temu unikniemy masowego wyrzucania kart posiadanych przez naszych klientów, a zmiana nastąpi stopniowo – mówi Przemysław Dukiel, szef obszaru Codzienne Bankowanie w Santander Bank Polska.

Projekt wydawnictwa ekokart prowadzony jest w ramach inicjatywy One Europe Cards. Poza wymianą plastiku na ekotworzywo, wprowadzane są też nowe, ujednolicone wizerunki kart dla krajów One Europe (Hiszpania, Portugalia, Polska i UK).

Partnerem wdrożenia ekologicznych kart płatniczych w Santander Bank Polska w pierwszym etapie jest globalny lider w dziedzinie technologii płatniczych – Visa.

W Visa wpisujemy zrównoważony rozwój w każdą naszą aktywność – od wykorzystywania do przetwarzania transakcji 100% energii ze źródeł odnawialnych, aż po osiągnięcie neutralności węglowej w odniesieniu do naszej działalności. Wspieramy także naszych partnerów w wydawaniu kart płatniczych wykonanych z materiałów poddanych recyklingowi lub bez udziału plastiku w postaci wydawania kart wirtualnych – mówi Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

Nowy design

Znacząco zmieni się wygląd nowo wydawanych ekologicznych kart. Zdecydowano o odejściu od standardowego, horyzontalnego układu, na rzecz nowoczesnych, pionowych kart. Na froncie będą znajdowały się jedynie logo banku, rodzaj karty i organizacja płatnicza. Wszystkie pozostałe dane zostaną umieszczone na rewersie. Dodatkowym elementem, który zostanie wprowadzony w nowych kartach, będzie niewielkie wycięcie, ułatwiające korzystanie z kart osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Zmieniony design będzie widoczny dla klientów Santander Bank Polska w Santander Internet oraz portfelach cyfrowych. W aplikacji mobilnej nowy wzór kart pojawi się w późniejszym terminie.