W lipcu br. w systemie Elixir rozliczono 155,95 mln transakcji, obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 454 mld zł. W tym samym okresie 2017 r. zrealizowano 148,24 mln komunikatów, których wartość wyniosła 395,22 mld zł. W ujęciu r/r liczba transakcji wzrosła o 5,2 proc., a wartość transakcji zwiększyła się o 15 proc. Największą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono w poniedziałek, 9 lipca – 11,5 mln transakcji o wartości 25,9 mld zł.

Rekordowy Express Elixir – rozliczone transakcje przekroczyły milion złotych

W systemie Euro Elixir, w lipcu 2018 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa rozliczyła 2,7 mln transakcji o wartości 15,7 mld euro. W analogicznym miesiącu 2017 r. zrealizowano 2,28 mln komunikatów, których wartość wyniosła 13,16 mld euro. W ciągu roku, zarówno liczba, jak i wartość transakcji wzrosły – odpowiednio o 19 proc. i 20 proc. W tym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 2 lipca – system przetworzył 145,4 tys. transakcji o wartości 765,6 mln euro.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (między indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w lipcu br. po raz pierwszy od dnia uruchomienia systemu, rozliczono ponad 1 milion przelewów natychmiastowych, których łączna wartość wyniosła prawie 2,5 mld zł. W tym samym okresie ubiegłego roku w systemie Express Elixir zrealizowano 376,2 tys. transakcji, których wartość wyniosła 1,38 mld zł. Oznacza to, że w ciągu roku liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych zwiększyła się o 174 proc., a ich wartość wzrosła o 79 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 10 lipca – 56,3 tys. przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 134 mln zł.

KIR/RT