Pierwsza nowa funkcja, rozliczenia w czasie rzeczywistym, umożliwia sprzedawcom niemal natychmiastowy dostęp do środków. Transakcje są teraz rozliczane w ciągu 60 minut, w porównaniu do poprzedniego schematu rozliczeń kolejnego dnia.

Nowe rozwiązania dla klientów Viva Wallet

Druga nowa funkcja, płatności offline, zapewnia użytkownikom zminimalizowanie ryzyka utraty sprzedaży wynikającej z przerw lub zakłóceń łączności sieciowej. Funkcjonalność płatności offline automatycznie umożliwia akceptację transakcji kartą, nawet jeśli sprzedawca nie jest w stanie połączyć się z siecią w punkcie sprzedaży.

Aby funkcja płatności offline mogła zostać uruchomiona, sprzedawca powinien być dostępny online przed wystąpieniem tymczasowych zakłóceń w sieci. Obsługiwane metody płatności offline to Visa, Mastercard i Amex, a wkrótce także Maestro.

Rozwiązania płatnicze Viva.com wyposażają firmy każdej wielkości w innowacyjne narzędzia usprawniające operacje i zwiększające sprzedaż. Aplikacja viva.com | Terminal przekształca urządzenia mobilne w terminale płatnicze, a bramka płatnicza viva.com | Smart Checkout zwiększa współczynnik konwersji nawet o 21%, oferując ponad 30 metod płatności – czytamy w komunikacie spółki.

Dwie nowe funkcje zostaną początkowo aktywowane dla firm posiadających viva.com | Account.