Firmy Aion, DiPocket oraz Modulr podpisały umowy na korzystanie z rozwiązania Protect, stanowiącego kluczowy element pakietu Mastercard Open Banking Solutions.

Otwarta bankowość musi być bezpieczna

Obowiązująca w Europie dyrektywa PSD2 umożliwia zewnętrznym dostawcom usług  dostęp do konta bankowego klienta (za jego zgodą) w celu udostępniania mu nowych produktów i usług. Za środki zgromadzone na kontach bankowych w dalszym ciągu odpowiadają jednak prowadzące je instytucje. Dlatego tak ważne jest, aby mogły one szybko weryfikować wnioski otrzymywane w ramach infrastruktury otwartej bankowości od dostawców zewnętrznych (TPP), z którymi nie zawsze miały wcześniej do czynienia, oraz aby istniały solidne systemy do wczesnego wykrywania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na potencjalne oszustwo.

Mastercard Open Banking Protect ma zwiększać możliwości walki z oszustwami w ekosystemie otwartej bankowości i poprawiać bezpieczeństwo instytucji finansowych przy zatwierdzaniu wniosków od dostawców zewnętrznych (TPP). W ramach tego rozwiązania udostępniane są dwie kluczowe usługi:

  • weryfikacja licencji i certyfikatów — szybko sprawdzany jest status certyfikacji i rejestracji TPP we wszystkich istotnych bazach regulatorów;
  • monitorowanie oszustw — wykorzystuje dane sieciowe dotyczące określonego TPP i monitoruje ich zachowania, tak aby wykryć ewentualne zmiany w jego typowej działalności. Ma to na celu blokowanie wniosków, które mogą okazać się nadużyciem.

Nowi partnerzy Mastercard

Nowi partnerzy reprezentują różne segmenty rynku finansowego — od banku cyfrowego wykorzystującego sztuczną inteligencję (Aion), przez dostawcę technologii płatności w modelu przedpłaconym (DiPocket), po rozwiązanie z segmentu płatności oferowanych jako usługa, stanowiące alternatywę dla hurtowej i komercyjnej bankowości transakcyjnej dla firm (Modulr).

Z badania przeprowadzonego niedawno przez Mastercard wśród europejskich instytucji finansowych wynika, że w kontekście ekosystemu otwartej bankowości obawiają się one przede wszystkim ryzyka oszustw i strat. Na tym skomplikowanym rynku funkcjonują liczne organy regulacyjne, w tym 31  organów krajowych, a także 90 kwalifikowanych dostawców usług zaufania, stąd też weryfikacja dostawców zewnętrznych (TPP) pozostaje dużym wyzwaniem dla instytucji finansowych.

System otwartej bankowości rozwija się bardzo dynamicznie, lecz instytucje finansowe, zewnętrzni dostawcy usług i użytkownicy w dalszym ciągu obawiają się potencjalnych oszustw i naruszeń bezpieczeństwa. Usługi Mastercard Open Banking Solutions opierają się na naszym bogatym doświadczeniu w dziedzinie obsługi i wspierania globalnych systemów bankowych i płatniczych, dzięki czemu pomagają zapewnić systemowi otwartej bankowości sprawność i bezpieczeństwo – mówi Jim Wadsworth, wiceprezes ds. otwartej bankowości w Mastercard.