Najnowsze dane Deloitte pokazują, że 95% światowych liderów tego segmentu rynku twierdzi, że w ich organizacjach cyfryzacja przyspieszyła, albo przyspieszy – po to, by zachować konkurencyjność oraz zdobyć i utrzymać jak największy udział w rynku.

Wiele firm ubezpieczeniowych uruchomiło prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi cyfryzację procesów jeszcze przed pandemią koronawirusa, na podstawie własnych strategicznych planów przemian technologicznych. Nie sposób jednak było przewidzieć i w pełni przygotować się na tak gwałtowne zmiany, jakie wymusiła pandemia. Pokazują to badania Deloitte, w których 79% przedstawicieli firm ubezpieczeniowych zauważa, że nowa sytuacja odsłoniła dalsze możliwości w zakresie cyfrowego rozwoju ich firmy i planów transformacji.

Ubezpieczyciele w Polsce zdołali przyspieszyć tę transformację, korzystając m.in. z doświadczeń i rozwiązań szeroko rozumianego sektora regulowanego. Przykładem konkretnych zastosowań innowacyjnych technologii są tutaj np. usługi zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, opracowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową w oparciu o infrastrukturę systemu bankowego.

Polscy ubezpieczyciele świadomi wagi technologicznej zmiany

Jeszcze przed pandemią, w styczniu 2020 r. towarzystwo ubezpieczeniowe Open Life udostępniło swoim klientom możliwość weryfikacji tożsamości całkowicie online, za pomocą mojeID – rozwiązania dostarczanego przez KIR. Prawdziwe przyspieszenie we wprowadzaniu tej usługi nastąpiło jednak kilka miesięcy późnej i wynikało z jej unikalnych zalet, dobrze dopasowanych do wyzwań czasu pandemii.

W kontekście możliwości mitygowania zagrożeń związanych z Covid-19, wdrożenie procesów cyfrowych stało się kluczowe dla zachowania ciągłości funkcjonowania biznesu, bezpieczeństwa klientów i pracowników. Z tego powodu w ciągu zaledwie kilku miesięcy usługa mojeID została udostępniona kolejnym klientom największych firm ubezpieczeniowych w Polsce, w tym PKO Ubezpieczenia, PZU i Nationale-Nederlanden.

Klienci przywykli do zdalnych usług

Wyzwaniem dla sektora usług ubezpieczeniowych są i będą w przyszłości szybko zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Konsumenci, przyzwyczajeni już do usług zdalnych, będą oczekiwać od firm coraz bardziej precyzyjnego dostosowania oferty do ich indywidualnych potrzeb. Te preferencje nie pozostają bez odpowiedzi.

Przykładem jest choćby ostatnie wdrożenie w Nationale-Nederlanden nowej usługi – zdalnego zakupu polisy ubezpieczeniowej, gdzie warunkiem realizacji procesu jest zweryfikowanie tożsamości klienta z wykorzystaniem mojeID. Kilka miesięcy wcześniej, Nationale-Nederlanden udostępniło swoim klientom mojeID do weryfikacji tożsamości w usłudze n-serwis – zarówno w zakresie rejestracji, jak i odzyskiwania dostępu do konta.

PZU umożliwia klientom zdalną rejestrację do portalu mojePZU oraz usług oferowanych użytkownikom portalu m.in. z wykorzystaniem mechanizmu weryfikacji tożsamości w oparciu o mojeID, a PKO Ubezpieczenia i Open Life usprawniły proces rejestracji szkód w trybie online, poprzez zdalne potwierdzenie tożsamości klienta – również w oparciu o mojeID.

W przypadku procesów, które wymagają podpisu klienta, uzupełnieniem usług identyfikacji elektronicznej jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W świetle prawa jest on równorzędny z tradycyjnym podpisem odręcznym. Opracowany przez KIR mobilny wariant kwalifikowanego e-podpisu – mSzafir – jest całkowicie wirtualny. Inaczej niż w przypadku standardowego podpisu elektronicznego, jego stosowanie nie wymaga posiadania czytnika i karty kryptograficznej. Oznacza to, że zarówno agenci ubezpieczeniowi pracujący w terenie, jak również klienci pozostający w swoich domach, mogą podpisywać dowolne dokumenty PDF, na jakimkolwiek urządzeniu z dostępem do internetu, w dogodnym miejscu i czasie.

Rewolucja technologiczna w branży nie zwolni

Lockdown wymusił przyspieszone zmiany w działalności wielu branż. Wiele wskazuje na to, że po jego zakończeniu nie wrócimy do poprzednich standardów pracy i codziennego życia. Miniony rok wprowadził nieodwracalne, choć z gruntu pozytywne zmiany w cyfrowej świadomości Polaków. Przykładowo, tylko w 2020 r. Profil Zaufany utworzyło ponad 4 miliony osób, a łącznie korzysta z niego 8,6 miliona obywateli. Ta grupa osób już wybrała zdalny tryb kontaktu ze swoimi urzędami i wygodę załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty.

Przy tak znacznym tempie zmian warto jednak pamiętać, że przejście na funkcjonowanie online może wiązać się z pewnymi zagrożeniami. Dwie trzecie respondentów w badaniu Deloitte, reprezentujących wszystkie regiony świata, deklaruje chęć  zwiększenia wydatków na cyberbezpieczeństwo, uznając ten obszar za największe wyzwanie dla procesu powszechnej cyfryzacji.