Określone w dokumencie ramy współpracy umożliwiają obu organom kierowanie przedsiębiorstw (start-upów) do swojego odpowiednika, zapewniają wsparcie umożliwiające lepsze zrozumienie reżimu regulacyjnego w każdej z jurysdykcji oraz możliwość dzielenia się informacjami na temat rynków i innowacji w zakresie usług finansowych. Porozumienie ułatwi obu organom nadzoru współpracę dotyczącą sektora Fintech oraz stworzy więcej możliwości dla przedsiębiorstw z branży Fintech z Tajwanu i Polski chcących rozszerzyć swoją działalność na obu rynkach.

Czytaj także: Departament FinTech w KNF już działa

Powołany w 2006 r. Urząd KNF jest organem administracji publicznej odpowiedzialnym za nadzór nad polskim rynkiem finansowym. Od początku 2017 r. UKNF koordynuje prace Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), w skład w którego wchodzi szerokie grono instytucji publicznych oraz przedstawicieli instytucji rynku finansowego (zarówno nadzorowanych, jak i nie nadzorowanych). Ponadto UKNF uruchomił „Program Innovation Hub„, w ramach którego prowadzi dialog z firmami z sektora Fintech, zapewniając im niezbędną pomoc.

Urząd wspiera fintechy

W ten sposób Urząd wspiera rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym, przy jednoczesnym utrzymaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klienta. FSC, w celu promocji innowacyjnych usług finansowych i rozwoju branży Fintech, uruchomiła szereg dodatkowych programów i środków oraz zaangażowała znaczne zasoby, aby Tajwan stał się hubem FinTech.

Czytaj także: KNF chce piaskownicy regulacyjnej

Jednym z nich jest tzw. Fintech Space, mający na celu wsparcie startupów z sektora Fintech, budowanie cyfrowego środowiska finansowego itp. Ponadto z końcem 2017 r. uchwalono ustawę o rozwoju technologii finansowych i eksperymentów innowacyjnych, która nie tylko stworzyła ramy regulacyjne sprzyjające rozwojowi przedsiębiorstw w branży finansowej, ale także ułatwi rozwój krajowego sektora Fintech oraz zwiększy konkurencyjność sektora finansowego.

To już druga tego typu umowa. Pierwszą KNF podpisał ze swoim odpowiednikiem z Singapuru w połowie listopada 2017 roku.

/KNF, LP

Grafika: Pixabay