Z raportu Deloitte „CEE insurance M&A outlook. Calm after the storm – steady outlook with further consolidation and disposal of non-core assets on the horizon” wynika, że Polska jest najbardziej aktywnym rynkiem pod względem fuzji i przejęć w sektorze ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pełny raport do pobrania znajduje się tutaj.

Jak wojna w Ukrainie wpłynie na sektor ubezpieczeniowy?

Zdaniem ekspertów Deloitte, choć wszystkie gałęzie gospodarek regionu CEE w czasie pandemii musiały zmierzyć się ze spowolnieniem, to sektor ubezpieczeniowy stosunkowo łagodnie odczuł skutki tego kryzysu. Po dziesięciu latach nieprzerwanego wzrostu w 2020 r. ubezpieczyciele musieli jednak pogodzić się ze spadkiem całkowitym dynamiki składek przypisanych (GWP) o 4 proc. w latach 2019-2020. Podczas gdy biznes polis majątkowych okazał się bardziej odporny i zmalał o 2,8 proc., segment ubezpieczeń na życie stracił ponad dwukrotnie więcej (6,5 proc.)

– Niepewność związana z pandemią i kryzysem gospodarczym sprawiła, że klienci unikali zaciągania długoterminowych zobowiązań finansowych. Taki też może się okazać skutek wojny. Choć wyniki finansowe z 2021 r. wskazują na potencjalnie szybkie odbicie, tragiczne wydarzenia w Ukrainie, kontynuacja problemów w łańcuchach dostaw a w rezultacie wysoka inflacja mogą znacząco wpływać na rentowność sektora ubezpieczeniowego – komentuje Tomasz Ochrymowicz, partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte.

Ubezpieczeniowy krajobraz Europy Środkowo-Wschodniej

Jak wynika z analizy Deloitte, pomimo mniejszego wolumenu transakcji w ostatnim roku, dynamika na rynku fuzji i przejęć (M&A) w sektorze ubezpieczeniowym pozostała taka sama. Duże międzynarodowe grupy, takie jak Aegon, MetLife czy Aviva, postanowiły zrewidować swoją strategię regionalną i opuścić Europę Środkowo-Wschodnią. Jednocześnie ich brak stał się okazją dla dominujących graczy, takich jak NN czy Allianz, do dalszego umacniania swojej pozycji poprzez dalszą konsolidację rynku.

W latach 2017-2021 najwięcej transakcji było prowadzonych na rynku polskim (18), w tym świeżo sfinalizowane przejęcie Aviva Poland przez Allianz (za 2,5 mld euro) lub zakup Metlife Polska przez NN. Znacznie mniej aktywne były kolejne w zestawieniu rynki czeski i węgierski, gdzie zanotowano po osiem umów w zakresie M&A.

Kluczowe wyzwania sektora ubezpieczeniowego

Według ekspertów Deloitte na poziomie regionalnym największą zmianą regulacyjną najbliższych kilku lat jest niewątpliwie wprowadzenie nowego standardu rachunkowości MSSF 17, który zakłada nowe podejście do wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych oraz rozpoznawania przychodów i zysków oraz strat w okresie świadczenia takich usług.

Zwrócono także uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju wprowadzone przez regulatora w postaci raportowania ESG. W związku z postępującą cyfryzacją kluczowym tematem dla firm ubezpieczeniowych pozostają także nowe kanały i modele dystrybucji usług. Nie można też zapominać o długofalowych konsekwencjach pandemii czy nowym środowisku inflacyjnym.