Umowa przejęcia Aviva Polska przez Allianz została zawarta 26 marca 2021 r. Transakcja o wartości 2,5 mld EUR dotyczyła również nabycia po 51% udziałów w spółkach joint venture Avivy i Santander Bank Polska oferujących życiowe i majątkowe produkty bancassurance. Zakup objął także spółkę z Grupy Aviva działającą na Litwie.

Allianz ze zgodą KNF na przejęcie Aviva Polska

KNF zatwierdziła przekazanie Allianz własności polskich spółek z Grupy Aviva zajmujących się ubezpieczeniami życiowymi i majątkowymi, a także funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych. Wcześniej uzyskano decyzje w tej sprawie od Komisji Europejskiej, Banku Narodowego Litwy i litewskiej komisji kontrolującej inwestycje zagraniczne.

Przejęcie będzie największą transakcją Grupy Allianz od dekady. W jej wyniku Grupa zajmie drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zysku z działalności operacyjnej. Dzięki tej transakcji Allianz stanie się piątym co do wielkości ubezpieczycielem w Polsce – czytamy w komunikacie.

– Cieszymy się, że wspólnie będziemy kształtować przyszłość firmy oraz dostarczać wysokiej jakości usługi klientom w Polsce i na Litwie. Wspólnie z Avivą pracujemy nad finalizacją transakcji. Chcemy mieć pewność, że sprawnie przeprowadzimy przez okres zmian 2,400 pracowników, 4,000 agentów oraz prawie 5 milionów klientów w Polsce i na Litwie – mówi Petros Papanikolaou, prezes Allianz w Europie Środkowo-Wschodniej.