Dodatkowo KNF zaprasza giełdy i kantory do swojego Programu Innovation Hub, w ramach którego mają powstać ramy prawne dla działalności wyżej wymienionych podmiotów. Poniżej pełna treść stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF publikuje stanowisko względem giełd kryptowalut

Nadzorca zwraca uwagę, że działanie giełd kryptowalut nie jest w żaden sposób zakazane, a wpisywanie niektórych podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych miało związek ze świadczeniem usług płatniczych bez wymaganego zezwolenia KNF. Zgodne z prawem ma być także wypowiadanie przez banki umów o prowadzenia rachunków – względem giełd wymiany i kantorów kryptowalut.

– Należy jasno wskazać, że powodem działań Komisji w tym zakresie nie było prowadzenie działalności w charakterze giełdy lub kantorów kryptowalut, a uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem działania bez właściwego zezwolenia, co stwarzało stan potencjalnego zagrożenia dla osób powierzających swoje środki tym podmiotom. Równocześnie należy wskazać, że podmioty te nie podejmowały realnych działań w celu uzyskania od KNF niezbędnego zezwolenia, ani też nie występowały do KNF z wnioskiem o określenie na ich potrzeby właściwych ram prawnych – czytamy w komunikacie Urzędu.

O konflikcie na linii nadzorca – giełdy zrobiło się głośno, gdy na listę ostrzeżeń publicznych została wpisana największa giełda kryptowalut w Polsce i jedna z największych na świecie, czyli BitBay. W efekcie BitBay został zmuszony do emigracji i rozpoczęcie działalności na Malcie. Kilka dni po ogłoszeniu decyzji prezes firmy Sylwester Suszek napisał oficjalny list do premiera Mateusza Morawieckiego, apelując o uregulowanie rynku.

Warto dodać, że kilka dni temu w Komisji Nadzoru Finansowego odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej ds. Blockchain, której celem będzie podjęcie dialogu ze środowiskiem kryptowalut. Efektem końcowym ma być powstanie raportu, który może stanowić podstawę do dalszych prac legislacyjnych w obszarze kryptowalut i blockchain.