Najwięcej wniosków kredytowych dotyczyło finansowania „zielonych inwestycji“, a wzrost w tym obszarze osiągnął dynamikę na poziomie 92% rok do roku. Również zapotrzebowanie na kredyty ratalne znacząco się zwiększyło – wzrost tego segmentu wyniósł 74%. O 45% wzrosła liczba wniosków dotyczących kredytów samochodowych, a o 33% kredytów gotówkowych. Łącznie pod koniec roku, średni wzrost, biorąc pod uwagę wszystkie typy dostępnych w Inbanku produktów kredytowych, wyniósł 64%.

Inbank udzielił w Polsce finansowania na ponad 1 mld PLN

Inbank to estoński challenger bank, działający na 8 europejskich rynkach – (Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Niemcy, Austria, Holandia oraz Finlandia. Przygotowuje się także do ekspansji w Czechach oraz na Słowacji. Inbank Inbank działa w obszarze consumer finance w modelu B2B2C, czyli dostarcza konsumentom rozwiązania ratalne poprzez kanały i struktury sprzedaży merchantów (sprzedawców/dostawców towarów i usług).

Grupa Inbank udzieliła dotychczas finansowania o wartości 1,3 mld euro, ma blisko 800 tys. aktywnych klientów oraz 4,5 tys. współpracujących merchantów.

Z kolei Inbank Polska rozpoczął działalność w 2017 roku, a już w roku 2021 portfel udzielonych przez niego kredytów przekroczył 1 mld PLN. Wg danych BIK udział Inbanku w nowej sprzedaży kredytów ratalnych w III kwartale 2021 r. osiągnął blisko 8%. Z rozwiązań ratalnych estońskiego challengera skorzystało już ponad 250 tys. Polek i Polaków.

Najwięcej na projekty proekologiczne i samochody

O jakie środki wnioskują Polacy? Średnia kwota netto kredytu w analizowanym okresie waha się od 2,984 złotych na kredyty ratalne, przez 11,539 zł na kredyty gotówkowe, po 25,761 złotych na kredyty związane z „zielonymi inwestycjami“ i 29,494 złote na kredyty samochodowe. Z wyjątkiem kredytu gotówkowego (-14%), wysokość kredytów, o jakie wnioskują klienci Inbanku również wzrosła w porównaniu do końcowego okresu 2020 roku – od 9% dla kredytów proekologicznych i 16% dla kredytów ratalnych, do 30% w przypadku kredytów samochodowych.

Wydłużył się także średni okres kredytowania: o 1 miesiąc (średnio wynosi on 24 miesiące) w przypadku kredytu ratalnego, o 3 miesiące dla kredytów proekologicznych (obecnie jest to 114 miesięcy) i o 5 miesięcy dla kredytów samochodowych (obecnie 61 miesięcy). Z punktu widzenia wolumenów, wciąż podstawowym produktem oferowanym przez Inbank jest kredyt ratalny, który grupa rozwija już od ponad 11 lat.