W każdej edycji bank przeznacza 1 mln zł na najlepsze rozwiązania wspierające Cele Zrównoważonego Rozwoju. Tym razem wyzwanie związane było z ochroną zasobów wodnych i ich efektywnym wykorzystaniem. Temat 3. edycji Programu Grantowego ING brzmiał: „Jak możemy dbać o zasoby czystej wody?”.

ING Bank Śląski przekazał 1 mln PLN dla startupów z sektora ESG

Nagroda główna – 400 tys. zł trafiła do zespołu Hydrum, który zajmuje się produkcją zielonego wodoru z zasolonych wód odprowadzanych z przemysłu.

Na miejscu drugim znalazło się rozwiązanie zgłoszone przez Hydratico – modułowe stacje uzdatniania i odsalania wody, a jego autorzy otrzymali 300 tys. zł.

Pomysłem, który spotkał się również z dużym uznaniem kapituły było zgłoszenie Water Sense, za stworzenie inteligentnego systemu monitorowania jakości wody dostosowanego do polskich realiów ekonomicznych i środowiskowych (m.in. rzecznych) i otrzymało grant w wysokości 150 tys. zł.

Dodatkowo, kapituła przyznała nagrodę specjalną o wartości 100 tys. zł dla Water Loop System. Po raz drugi przyznano również nagrodę publiczności w wysokości 50 tys. zł i trafiła ona do założycieli RetenTech.

Wyboru najlepszych rozwiązań, spośród 83 nadesłanych zgłoszeń, dokonała kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. 3. edycja konkursu została rozstrzygnięta podczas gali finałowej, która odbyła się 29 czerwca bieżącego roku.