– Komisja jednogłośnie zezwoliła na utworzenie przez ING Bank Śląski SA banku w formie spółki akcyjnej pod firmą: „ING Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna” oraz jednocześnie zatwierdziła przedłożony przez Założyciela projekt statutu Banku- czytamy w komunikacie KNF.

Czytaj także: Sprawdź swojego kontrahenta. Nowy rejestr Ministerstwa Finansów

ING Bank Hipoteczny – czym będzie się zajmował?

Zgodnie z zatwierdzonym projektem statutu banku, jego działalność ma obejmować:

  • nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką,
  • emitowanie hipotecznych listów zastawnych, których podstawę stanowią:
    > wierzytelności banku hipotecznego z tytułu nabytych wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz
    > środki banku w zakresie zgodnym z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Dodatkowo ING Bank Hipoteczny będzie zajmował się tym, czym większość banków: emitowaniem obligacji, zaciąganiem kredytów i pożyczek, przechowywaniem papierów wartościowych, czy świadczeniem usług konsultacyjno-doradczych związanych z rynkiem nieruchomości, w tym także w zakresie ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.

ING Bank Hipoteczny – kilka faktów

– Powstanie ING Banku Hipotecznego jest kolejnym krokiem w budowaniu mocnej pozycji w obszarze kredytów hipotecznych. Nowo tworzony bank pozwoli Grupie ING Banku Śląskiego na dywersyfikację struktury finansowania aktywów poprzez możliwość emisji listów zastawnych – powiedział Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Kapitał zakładowy ING Banku Hipotecznego będzie wynosić 120 mln zł i zostanie w całości objęty przez ING Bank Śląski. Akcje nowego banku zostaną pokryte wkładem pieniężnym. Obecnie działalność w zakresie finansowania zakupu nieruchomości jest prowadzona przez ING Bank Śląski. Na koniec III kwartału 2017 roku wartość portfela kredytów hipotecznych wyniosła ponad 26 mld zł. Bank posiadał 9% udziału w rynku kredytów mieszkaniowych w złotych oraz 13,8% udziału w sprzedaży nowych kredytów hipotecznych.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła także skład pierwszego zarządu nowego banku. W jego skład wchodzą:

  • Mirosław Boda – Prezes Zarządu,
  • Jacek Frejlich – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów,
  • Roman Telepko  – Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka.

Dzisiejsza decyzja KNF oznacza, że ING dołączy do grona pozostałych banków, które prowadzą taki rodzaj działalności. Banki hipoteczne posiadają między innymi PKO BP, mBank, czy Pekao S.A. Warto też przypomnieć, że ING Bank Śląski posiadał już kiedyś bank hipoteczny, ale zrezygnował z jego prowadzenia.