System umożliwia uzyskanie informacji o rachunkach osób zmarłych, zapomnianych rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.

KIR prezentuje dane dotyczące Centralnej informacji o rachunkach

Udostępnienie Centralnej informacji ułatwiło proces poszukiwania rachunków bankowych. Wcześniej zapytanie musiało być adresowane do każdego banku lub SKOK-u z osobna. Dzięki usłudze KIR takie informacje można otrzymać w jednym miejscu – w placówce instytucji, w której zdecydujemy się złożyć wniosek. Istotne jest to, że składając wniosek nie musimy być klientem danego banku.

Z danych KIR wynika, że od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca br. do systemu wpłynęło 118,7 tys. zapytań, w tym 16,8 tys. dotyczyło spadkodawców oraz 5,2 tys. zapytań o rachunki własne. Z Centralnej informacji w zdecydowanej większość korzystają jednak sądy, komornicy, policja oraz inne uprawnione organy. Z zapytań tego rodzaju skorzystano w tym okresie 96,7 tys. razy – podaje KIR.

Centralna informacja o rachunkach funkcjonuje w ramach systemu Ognivo. Umożliwia on bezpieczną i szybką komunikację w formie elektronicznej pomiędzy bankami oraz pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji o klientach banków. Ognivo służy m.in. sprawnemu przenoszeniu rachunków z banku do banku.

otwórz konto za zero z najlepszą aplikacją bankową