Z badania Blue Media „Polacy zapożyczają się na święta” wynika, że co dziesiąty internauta pożycza pieniądze na święta i inne okazje rodzinne np. chrzest, komunię lub ślub.

Internauci wskazywali, że najczęściej pożyczają od rodziny lub przyjaciół. Odpowiednio 53% i 47% (można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź). Z deklaracji internautów wynika, że od banku pożycza tylko 14% badanych. To dwukrotnie mniej wskazań niż w 2017 roku.

Spadek zainteresowania pożyczkami internetowymi

Na internetowe firmy pożyczkowe (Vivus, Wonga) wskazało tylko 3%. W 2017 roku odsetek ten wynosił 9%. Jeszcze mniej osób deklaruje, że zaciąga pożyczki w lokalach stacjonarnych firm pożyczkowych – tylko 2% wybrało tę odpowiedź, względem 8% w 2017 roku. Z raportu wynika, że digital lending stracił na popularności.

Autorzy badania zwracają uwagę, że liczba osób pożyczających w zasadzie nie zmieniła się od ubiegłego roku i nadal oscyluje wokół 40%. Dość zastanawiający jest odsetek osób, które nie odpowiadają wprost na pytanie, czy pożyczają zasłaniając się brakiem pieniędzy. Do tego należy dodać wyraźny spadek odsetka osób, które deklarują, że pożyczają od banków i internetowych firm pożyczkowych.