Dorsum oferuje rozwiązania back-to-front, ułatwiające proces doradztwa inwestycyjnego i zarządzania majątkiem klientów. To opcja skierowana do banków komercyjnych (zwłaszcza w obszarach private banking), dostawców usług inwestycyjnych, czy funduszy emerytalnych. O jakich rozwiązaniach mowa? M.in. o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesach onboardingu klientów czy dostarczania kontentu edukacyjnego, technologii blockchain dla cyfrowej dokumentacji i autentykacji, zaawansowanej platformy dla doradców wspomagającej prowadzenie relacji z klientem i zarządzanie jego portfolio czy wreszcie narzędziach dla klientów firm inwestycyjnych, dających pełen wgląd w posiadane aktywa, dokumentację produktową, historię transakcji itp.

Pandemia miała znaczący wpływ na branżę zarządzania majątkiem (wealth management). Zmieniła ona potrzeby oraz szereg wymagań klientów, którzy na pierwszym miejscu stawiają przede wszystkim zaufanie. W tej branży nie ma miejsca na błędy czy nawet minimalne potknięcia. Każdy krok powinien być związany z bezpieczeństwem. Klient musi czuć się pewnie. Musi mieć świadomość, że może liczyć na szybką komunikację i pomoc w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności.

Case study. Dorsum w projekcie poświęconym klientowi z UK

Za wzór udanego projektu z zakresu transformacji cyfrowej firmy inwestycyjnej może posłużyć wdrożenie przez Dorsum „Portalu do zarządzania majątkiem” dla klientów jednej z  największych firm branży zarządzania majątkiem w Wielkiej Brytanii, zarządzającej aktywami przekraczającymi 20 miliardów funtów. Wspomniany portal został wdrożony w styczniu 2022 roku.

Dorsum podzielił cały proces na 4 kroki:

 1. Zrozumienie potrzeb klienta — niebywale ważnym etapem jest indywidualne podejście do każdego klienta. Początkowa lista  wymagań zwykle wykracza poza ustalony zakres działań. Dostarczenie projektu na czas czasami może być niemożliwe do zrealizowania w ramach określonego budżetu. Dlatego tak ważna jest priorytetyzacja i wybranie tych funkcjonalności, które są absolutnie niezbędne i które można wdrożyć stosunkowo najszybciej
 2. Ustalenie zakresu podstawowych funkcjonalności, dostępnych „z pudełka (out-of-the-box solutions)” oraz tych wymagających napisania od podstaw.
 3. Wdrożenie — projekt powinien być możliwie jak najszybciej przedstawiony jak najszerszemu gronu odbiorców. Opinie użytkowników to niezwykle istotny element, bez którego ciężko mówić o powodzeniu jakichkolwiek działań. Pozytywne opinie pozwolą na kontynuację projektu i dodawanie kolejnych funkjonalności.
 4. Kolejne Fazy — trwałe zainteresowanie produktem wiąże się z nieustannym wprowadzaniem nowych funkcji oraz jego ciągłą modernizacją. Aby to osiągnąć, konieczne jest podzielenie projektu na kolejno następujące po sobie fazy, w ramach których dodawane są kolejne funkcjonalności i narzędzia, tak aby użytkownicy mieli poczucie ciągłego rozwoju aplikacji.

Założenia i cele Klienta – lista wymagań do realizacji

W toku rozmów z klientem zidentyfikowane zostały najważniejsze wyzwania biznesowe, na które firma chciała odpowiedzieć wdrażając nowe narzędzie. Portal klienta miał zatem za zadanie:

 • Skutecznie promować najważniejsze USP (Unique Selling Proposition) firmy – oferta powinna zawierać, podkreślać oraz uzupełniać unikalne aspekty oferty inwestycyjnej firmy, w sposób przejrzysty i klarowny prezentując klientowi posiadane przez niego aktywa, historię transakcji, analizę portfela itp.. Klucz do udanej cyfrowej transakcji to wyróżnienie danej firmy na tle jej konkurencji.
 • Ustanowić kanał komunikacji cyfrowej – umożliwienie klientom wysyłania wiadomości do swoich Relationship Managerów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z jednoczesną swobodą wyboru dowolnego czasu i kanału powrotu do użytkownika. Komunikacja masowa umożliwia z kolei dotarcie do wielu klientów z informacją o nowych propozycjach inwestycyjnych, sytuacji na rynku itp.
 • Stworzyć społeczność online – umożliwienie komentowania i udostępniania treści portalu w social mediach – co ma na celu wywołanie dyskusji o danym produkcie, rozwiązaniu czy sytuacji na rynku.
 • Zredukować koszty – główną misją cyfryzacji oraz automatyzacji jest uwolnienie cennych zasobów ludzkich. Portal klienta powinien obniżać koszty dostarczania informacji oraz zredukować obciążenia administracyjne dzięki wykorzystaniu m.in. dokumentacji cyfrowej. Dzięki temu doradcy będą mieć więcej czasu na rozwój personalnych relacji z klientami i pogłębieniu swojej wiedzy na temat ich oczekiwań finansowych, strategii inwestycyjnych itp.
 • Pomóc spełnić wymagania regulacyjne – rozwiązania zaproponowane klientowi przez Dorsum są na tyle elastyczne, że ich dostosowanie do zmieniających się wymogów regulacyjnych – zwłaszcza w kwestii raportowania finansowego – nie będzie nawet wymagało pracy programistycznej.
 • Umożliwić akwizycję nowych klientów –  w XXI wieku większość platform cyfrowych stanowi dla siebie wzajemną konkurencję. Każdy aspekt zawarty w aplikacji może negatywnie wpłynąć na emocje użytkownika, dlatego też powinna ona spełniać określone standardy UX. Projekt stworzony przez Dorsum starał się trafiać do każdej grupy wiekowej dzięki wykorzystaniu odpowiedniego poziomu przejrzystości informacji.
 • Odpowiedzieć na tzw. ESG buzz – portal w sposób przejrzysty i czytelny informuje klientów o aktywności firmy inwestycyjnej w zakresie działań zgodnych z wytycznymi ESG. Co więcej, graficzne przedstawienie jak dane aktywa (fundusze czy spółki) plasują się na osi zgodności z wymogami Enviromental, Social & Governance daje klientom dodatkową pewność, że ich pieniądze inwestowane są we właściwy sposób.

Założenia i model pracy Dorsum

Dorsum stworzyło swój model pracy w oparciu o trzy etapy transformacji cyfrowej:

 • Zrozumienie wartości biznesowej klienta
 • Zapoznanie się z bieżącymi systemami i danymi wykorzystywanymi przez klienta
 • Focus na prezentacji najmocniejszych stron (USPs) klienta.

Każdy z poszczególnych etapów jest związany z poznaniem najmocniejszych stron klienta oraz ze szczegółowym zapoznaniem się z jego portfolio. Po wstępnej weryfikacji, Dorsum mogło przygotować projekt, który najbardziej odpowiadał zapotrzebowaniu użytkowników. Należało dokładnie przemyśleć funkcje, które sprawdzą się w przyszłości oraz zaplanować elastyczne działania umożliwiające nieustanne aktualizacje.

Komunikacja cyfrowa, stworzenie szerokiej społeczności online zawierającej zróżnicowanych odbiorców oraz spersonalizowana oferta to czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do projektu opracowanego dla klienta z Wielkiej Brytanii.

Co więcej, cała współpraca z klientem odbyła się w 100% zdalnie. Pandemia uniemożliwiła spotkanie face to face. Pokazuje to, że przeprowadzenie cyfrowej transformacji inwestycyjnej jest możliwe dzięki korzystaniu wyłącznie z narzędzi online lub kontaktu telefonicznego.

Finalny efekt – opinie klienta i użytkowników

Aż 96% klientów firmy inwestycyjnej w zaledwie 7 dni zalogowało się do portalu klienta. Co ciekawe – średnia wieku logujących się użytkowników to… 70 lat! Opinie klientów oraz użytkowników to najlepsza odpowiedź na działania firmy. Dorsum charakteryzuje się elastycznym podejściem do klienta, zwłaszcza w przypadku struktury danych.

Każdy projekt, którego wykonania podejmuje się zespół Dorsum, jest szczegółowo analizowany i opracowywany z dbałością o najmniejszy detal. Przejrzystość każdego z etapów realizacji, intuicyjny UX oraz łatwość użytkowania – to cechy, które sprawiają, że Dorsum zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji.

Cyfryzacja to ułatwienie wielu procesów

Jak wynika z raportu „Bariery i Trendy. Transformacja technologiczna firm w Polsce z uwzględnieniem perspektywy człowieka/pracownika/konsumenta” aż 98% osób obejmujących stanowiska kierownicze przyznaje, że cyfryzacja pozwala na automatyczne przeprowadzanie większości procesów. 86% managerów deklaruje, że digitalizacja przyczyniła się do zwiększenia efektywności pracy, a 82% osób na podobnych stanowiskach uważa, iż cyfryzacja doprowadziła do optymalizacji kosztów.

Raport poświęcony absorpcji technologii chmurowych w branży finansowej opracowany przez analityków firmy Accenture oraz członków Związku Banków Polskich nie pozostawia złudzeń. Światowy rynek usług cloudowych może rozwijać się 4-krotnie szybciej niż branża IT. W ciągu ostatnich dwóch latach, instytucje finansowe specjalizujące się w cloud computingu, osiągnęły przychód o łącznej wartości 182,5 mld USD. Prognozy na 2023 rok przewidują kwotę 500 mld USD.

Niezwykle istotnym etapem, o którym nie wolno zapomnieć podczas transformacji cyfrowej, jest wybór odpowiedniego partnera technologicznego. Powinien on znać dany rynek oraz mieć na swoim koncie liczne sukcesy związane z procesem cyfryzacji. To cechy opisujące Dorsum – lidera i najbardziej zaufanego partnera specjalizującego się w transformacji cyfrowej.