UKNF przygotował kwestionariusz zawierający przykładowy zakres informacji, które banki powinny pozyskać od klienta będącego instytucją sektora usług płatniczych – chodzi tutaj między innymi o fintechy. Wytyczne Urzędu mają zapewnić jednolite podejście wobec sektora usług płatniczych oraz kompletność i zgodność pozyskanych informacji z przepisami ustawy AML – czytamy w komunikacie.

Pełne stanowisko KNF można pobrać tutaj. Z kolei przykładowy kwestionariusz jest dostępny pod tym linkiem.

O co banki powinny pytać fintechy? Kwestionariusz KNF

Kwestionariusz jest dość obszerny, ponieważ zawiera aż 87 pytań (do pobrania powyżej) Treść pytań była konsultowana z przedstawicielami Związku Banków Polskich oraz Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności (PONIP). Zasadność opublikowania takiego materiału została potwierdzona przez Ministerstwo Finansów z uwagi na ryzyka związane z usługami płatniczymi – wyjaśnia KNF.

W komunikacie nadzoru czytamy, że kwestionariusz wzoruje się na ankiecie grupy Wolfsberg (pozarządowe stowarzyszenie trzynastu globalnych banków), która jest powszechnie obowiązującym standardem na rynku międzybankowym, przy nawiązywaniu relacji korespondenckich pomiędzy bankami.

Zakres pytań zawartych w kwestionariuszu nie jest obligatoryjny, jednakże istotne jest umożliwienie instytucjom sektora bankowego uzyskanie informacji o kliencie będącym przedstawicielem instytucji sektora płatniczego (na przykład w trakcie otwierania rachunku). Jego wdrożenie ułatwi wypełnienie obowiązków ustawy AML, w tym przede wszystkim rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. UKNF zwraca uwagę, że pożądaną praktyką w tym zakresie jest aktualizowanie wiedzy o innej instytucji finansowej nie rzadziej niż raz w roku.

PONIP krytykuje wytyczne KNF

Po wczorajszej publikacji materiału KNF swoje stanowisko w tej sprawie przedstawiła także Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności (zrzeszająca spółki działające w branży płatniczej). Ich zdaniem kwestionariusz wprowadza całkowicie nowe wymogi, niewystępujące dotychczas w relacjach pomiędzy podmiotami, których dotyczy dokument. Kolejne rygory pogarszające sytuację w zakresie otwierania rachunków powinny znajdować konkretne uzasadnienie, które nie zostało przedstawione – czytamy w komunikacie PONIP.

PONIP wziął udział w konsultacjach prowadzonych przez UKNF, ale zdaniem organizacji nie doszło do pogłębionej dyskusji nad przedstawionymi postulatami. PONIP zwracał uwagę przede wszystkim na wyważenie szczegółowości informacji niezbędnych dla oceny ryzyka versus ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

W komunikacie PONIP tłumaczy, że kwestionariusz oparty został o materiał Grupy Wolfsberg – pozarządowej organizacji trzynastu banków. Banków, czyli podmiotów konkurujących z instytucjami płatniczymi w zakresie usług płatniczych. Brak wsłuchania się i uwzględnienia argumentów „drugiej części” rynku finansowego stanowi naruszenie zasad równowagi rynkowej.

Pełne stanowisko PONIP w sprawie kwestionariusza UKNF można przeczytać tutaj.