Tokenizacja to wyrażenie cyfrowe dowolnego aktywa, które występuje w realnym świecie. To mogą być papiery wartościowe, obligacje, akcje, a nawet możemy tokenizować dowody składowe np. hałd węgla. Wówczas obrót takimi towarami odbywa się tylko poprzez wymianę cyfrowych odpowiedników tych aktywów. Nie musimy angażować do takiego obrotu papieru, podpisów czy też przenosić ich fizycznie, by zmienić ich posiadanie.

Tokenizacja zmniejsza koszty

Janusz Łaski z ING Banku Śląskiego podczas Poland & CEE Digital Finance Summit 2020 przekonywał, że tokenizacja aktywów przynosi wiele korzyści w kwestii obsługi operacyjnej, ale także zbliża emitentów papierów do posiadaczy. Nie trzeba angażować całego systemu pośredników, by skomunikować emitenta z akcjonariuszem. 

W przypadku tokenizacji, do tokenu akcyjnego, można „dorzucić” jeszcze token, który niesie dodatkową korzyść np. zniżkę lub rabat na zakup danego towaru lub wejściówkę na wydarzenie. – Na tym się korzyści nie kończą, one się dopiero zaczynają – mówił Janusz Łaski z ING Banku Śląskiego.