Obawy przed skutkami wojny nałożyły się na pesymizm wynikający z bardzo dużej inflacji. Ich poziom jest zbliżony do wyników wywołanych pandemią COVID-19 (wzrost o 1 pkt. procentowy). W II kwartale 2022 r. w badaniu ZPF i IRG SGH na temat sytuacji na rynku consumer finance zadano respondentom pytanie, czy obawiają się wpływu wojny w Ukrainie na ich kondycję finansową. Jak na to wszystko reaguje sektor bankowy?

InBank podnosi oprocentowanie lokat

Aż 6,5% w skali roku przy lokacie na 6 miesięcy bez konieczności posiadania konta. Inbank po raz kolejny podnosi oprocentowanie depozytów terminowych. Lokaty Lojalnej dotyczy nowych środków, bez konieczności posiadania
konta w Inbanku. Minimalna wartość pojedynczej lokaty to 5 tysięcy złotych, a maksymalna – 50 tysięcy złotych. Jeden klient może założyć dowolną liczbę lokat.

Jedyne warunki jakich wymaga bank to zdeponowanie przez klienta nowych środków oraz niewycofywanie lokat przed umownym terminem zapadalności. Dla osób preferujących krótsze inwestycje, dostępna jest również oferta na 3 miesiące, przynosząca zysk na poziomie 6% w skali roku.

— Regularnie podnosimy oprocentowanie dokładnie analizując sytuację rynkową. Dodatkowo nie wymagamy od klientów zakładania konta w naszym banku — tłumaczy Maciej Pieczkowski, Dyrektor Generalny Oddziału Inbank w Polsce.