W starciu z cyberprzestępcami istotne jest, by organizacje były zawsze o krok przed oszustami. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii takich jak zaawansowana analityka. To, w jaki sposób firmy z różnych sektorów gospodarki radzą sobie w walce z rosnącą liczbą przypadków oszustw finansowych, sprawdza raport SAS „2022 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report”.

Pełny raport SAS Institute można pobrać tutaj.

Nowoczesne rozwiązania antyfraudowe

By zrozumieć w jaki sposób rozwiązania te wykorzystywane są przez przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ang. Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) przeprowadziło ankietę wśród około 900 członków ACFE na świecie. Najważniejsze wnioski badania dotyczą takich obszarów jak:

  • Wykorzystanie narzędzi – ponad 40% badanych przyśpieszyło w trakcie pandemii działania mające na celu wykorzystanie zaawansowanej analityki do walki z nadużyciami finansowymi. Przyspieszenie w 14% przypadków było znaczące, w 29% – niewielkie.
  • Budżet – 60% ankietowanych w ciągu najbliższych dwóch lat spodziewa się wzrostu wydatków na technologię do walki z oszustwami finansowymi.
  • Inwestycje – głównymi obszarami inwestycji są zaawansowana analityka, szczególnie sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) – wskazane przez 26% uczestników badania oraz modelownie i analityka predykcyjna (22% respondentów).

– Pandemia zmieniła krajobraz biznesu. Obserwujemy coraz więcej zgłoszeń o nadużyciach i oszustwach finansowych. Jest to trend, którego nie uda się w najbliższym czasie ograniczyć. By nie pozostać w tyle i nie poddać się przytłaczającej liczbie takich przypadków, ale również by nadążyć za pojawiającym się nowymi trendami, firmy muszą być elastyczne i otwarte na nowe narzędzia oraz procedury wspierające walkę z oszustwami – mówi Bruce Dorris, prezes i CEO ACFE.

Technologie, które chronią przed oszustwami

Poza danymi, które dotyczą poziomu wykorzystania technologii w organizacjach i przedsiębiorstwach, raport „2022 Anti-Fraud Technology Benchmarking Report” dostarcza informacji o metodach walki z oszustwami finansowymi.

Jak wskazują autorzy raportu, niezastąpioną metodą do walki i wykrywania oszustw finansowych jest analityka. Niemal wszyscy ankietowani wskazali, że wykorzystanie przez nich analityki danych pomogło zwiększyć liczbę sprawdzanych transakcji (99% badanych), szybkość wykrywania nieprawidłowości w transakcjach (98%), automatyzację czasochłonnych zadań (98%) oraz dokładność, poprzez redukcje fałszywie dodatnich wyników analiz (97%).

– Techniki wykrywania anomalii i raportowania wyjątków to cały czas podstawowe sposoby wykorzystywania technologii, jednak rosnące budżety technologiczne i prognozowany w ciągu najbliższych dwóch lat 150% skok we wprowadzaniu sztucznej inteligencji sygnalizują, że organizacje nie spoczywają na laurach. Spodziewam się, że rynek może wyglądać zupełnie inaczej, gdy przeprowadzimy to badanie ponownie w 2023 roku – podkreśla autor badania Andi McNeal, dyrektor ds. badań w ACFE.

Organizacje wykorzystują również inne technologie. Rośnie zainteresowanie m.in. fizyczną i behawioralną biometrią, komputerowym rozpoznawaniem obrazów, automatyzacją procesów, blockchainem oraz technologiami wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości. Obecnie wykorzystanie powyższych rozwiązań technologicznych przez organizacje, waha się pomiędzy 7% (VR/AR) a 34% (fizyczna biometria). Wśród respondentów, którzy nie wykorzystują żadnej z nowoczesnych technologii, przewidywane jest ich wdrożenie w czasie nie dłuższym niż dwa lata.

Współdzielenie danych kluczowe w walce z oszustami

Tworzenie wspólnych baz danych przez różne organizacje może przyczynić się do opracowania lepszych metod wczesnego wykrywania oszustw finansowych. Jednak na przeszkodzie stoją obawy o bezpieczeństwo danych. 34% respondentów badania ACFE uczestniczy w konsorcjach, które zajmują się udostępnianiem danych, a 24% badanych stwierdziło, że obecnie nie działa w żadnym konsorcjum, ale byłoby skłonne do tego w przyszłości.

– Rosnąca liczba nowych kanałów internetowych i cyfrowych zwiększyła ryzyko i dała nowe możliwości wykorzystania ich przez przestępców. Mimo to warto zwrócić uwagę na drugą stronę tego medalu. Nowe kanały mogą być wykorzystywane również przez organizacje do pozyskiwania ogromnych ilości danych, które przydadzą się do lepszej analizy powstających trendów. W efekcie organizacje i przedsiębiorstwa będą efektywniej zapobiegać szybko zmieniającym się zagrożeniom – mówi Stu Bradley, starszy wiceprezes działu Fraud and Security Intelligence w SAS.