Dzięki temu narzędziu użytkownicy Quicko Wallet otrzymują wgląd w dane o emisjach dwutlenku węgla generowanych przez ich zakupy w różnych kategoriach wydatków, dodatkowo wzbogacone o przeliczniki (takie jak liczba drzew potrzebnych do pochłonięcia tej samej ilości CO2), a także wskazówki dotyczące sposobu życia w sposób bardziej przyjazny środowisku naturalnemu.

Verestro i Quicko wdrażają kalkulator śladu węglowego Mastercard

Produkt jest dostępny w aplikacji Quicko Wallet. Każdy z partnerów Verestro również może go uruchomić: Verestro oferuje licznik śladu węglowego Mastercard jako jeden z wielu dodatkowych produktów na swojej platformie Fintech-as-a-Service, która działa dla ponad 40 klientów (banków, instytucji finansowych, innych partnerów) w 25 krajach.

– Z badań Mastercard wynika, że dla 71% Polaków temat dbałości o środowisko jest bardzo ważny. Firmy, konsumenci i społeczności podejmują wspólny wysiłek, aby połączyć siły i wprowadzić istotne zmiany, które skutecznie przeciwdziałają zmianom klimatycznym. Temu wspólnemu ruchowi towarzyszy zauważalna zmiana priorytetów jednostek, które kładą większy nacisk na świadome ekologicznie wydatki i konsumpcję – wyjaśnia Damian Zieliński, Head of Product, Central Europe, Open Banking and New Payments Lead w Mastercard.

Wyniki mogą być zaskakujące dla niektórych klientów – zakup 2 kg żywności może wiązać się z produkcją do 50 kg ekwiwalentu węgla, a wyjście do kosmetyczki to ok. 4 kg węgla. Nawet zakupy w supermarkecie mogą prowadzić do emisji ok. 21 kg węgla. Celem udostępnienia tych informacji jest edukowanie klientów o wpływie ich decyzji zakupowych na zmiany klimatyczne.