Czasopismo nazywa się „Przegląd Rynku Finansowego – Financial Supervision Review”. Będzie ono wydawane raz na pół roku, a teksty będą publikowane w języku polskim lub angielskim (w zależności od oryginalnej wersji językowej).

KNF rozpoczyna wydawanie pisma naukowego

Celem wydawania czasopisma naukowego jest utworzenie stałego, publicznie dostępnego forum wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów o wysokiej wartości poznawczej i naukowej w zakresie problematyki funkcjonowania rynku finansowego w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nadzorem nad rynkiem finansowym.  W czasopiśmie publikowane będą teksty naukowe, w szczególności artykuły naukowe, glosy, recenzje oraz komunikaty z badań naukowych – wyjaśnia KNF w komunikacie.

Teksty mogą przesyłać wszyscy zainteresowani na adres redakcja@knf.gov.pl. Materiały będą oczywiście przechodziły proces recenzji oraz weryfikacji antyplagiatowej. Redaktorem naczelnym nowego pisma został prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W Radzie Programowej znajdują się m.in. Adam Glapiński, prezes NBP, Tadeusz Kościński, minister finansów, czy Jacek Jastrzębski, przewodniczący UKNF.

Autor, którego tekst zostanie opublikowany w czasopiśmie, może liczyć na wynagrodzenie. Jest ono zależne od charakteru publikacji. I tak za artykuł naukowy można otrzymać od 900 do 1800 PLN, a za recenzję od 450 do 900 złotych. Przesyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Ostatnio KNF uruchomił także fintechową platformę edukacyjną, na której można znaleźć bezpłatne kursy o rynku finansowym. Poruszają one takie tematy jak m.in. otwarta bankowość, crowdfunding inwestycyjny, czy kryptoaktywa. Ukończenie kursu poświadczone jest certyfikatem.