Organ nadzoru, uczestnicy rynku oraz dynamiczne rozmowy, dotyczące najbardziej aktualnych i strategicznych zagadnień z obszaru finansów i innowacji – to właśnie założenia SuperVision FinTech Talks – cyklu otwartych webinarów, mających na celu stymulację rozwoju sektora fintech poprzez otwarty dialog rynku i nadzoru. Fintek.pl jest patronem medialnym cyklu.

KNF coraz aktywniej włącza się w dialog z rynkiem fintech

Tematy, poruszane w ramach projektu, skoncentrują się przede wszystkim na kwestiach regulacyjnych, technologicznych oraz biznesowych, dotyczących ekosystemu innowacji finansowych. Dzięki spotkaniom uczestnicy rynku będą mogli spojrzeć z nowej perspektywy na funkcjonowanie organu nadzoru oraz metodykę jego działań.

KNF zaprezentuje również swoje stanowisko w kluczowych dla rozwoju sektora kwestiach oraz proponowane rozwiązania, ułatwiające fintechom funkcjonowanie na rynku oraz wyzwania, przed którymi stoi branża.

– Widzimy w tym projekcie duży potencjał i chcemy w pełni go wykorzystać. Liczymy, że cykl webinarów SuperVision FinTech Talks pozwoli zbudować między Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i uczestnikami rynku atmosferę zaufania i wzajemnego zrozumienia. Uważamy również, że to znakomita okazja do podjęcia rozmów o przyszłości sektora oraz analizy, w jaki sposób mądrze wspierać rozwój branży – komentuje Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych (Fintech) UKNF.

SuperVision FinTech Talks – nowy cykl webinarów

Inicjatorem projektu jest Fundacja Fintech Poland – think tank, działający na rzecz rozwoju sektora innowacyjnych usług finansowych w Polsce poprzez budowanie platformy dialogu między instytucjami finansowymi, startupami, firmami technologicznymi oraz sektorem publicznym – regulatorami i nadzorem.

– Wiemy, że rozmowy na temat sytuacji polskiego sektora fintech nie są łatwe. Przedsiębiorcy dostrzegają szereg barier i ograniczeń. Chcą mówić o tym, co blokuje ich rozwój, i wypracowywać sposoby niwelowania tych barier. Dlatego potrzebują otwartego dialogu – a KNF jest na te rozmowy otwarty, co bardzo nas cieszy – mówi dr Paweł Widawski, Prezes Zarządu Fintech Poland.

W ramach cyklu powstanie 6 webinarów – każdy o innej tematyce. Wszystkie jednak będą koncentrować się na aktualnych zagadnieniach, którymi żyje rynek oraz tych o charakterze bardziej systemowym. Program przewiduje wystąpienia ekspertów, prezentacje oraz – przede wszystkim – dyskusje.

Pierwszy webinar pojawi się w przestrzeni internetowej pod koniec października (29.10), na stronie SuperVision FinTech Talks. Dostęp do całego cyklu będzie nieograniczony i każda osoba, zainteresowana tematem, będzie mogła śledzić spotkania, by uzyskać odpowiednią dawkę wiedzy na temat polskiego sektora fintech oraz kierunku, w jakim zmierza.