Podczas drugiego dnia rzeszowskiego kongresu 590 przedstawiciele KNF zaprezentowali wnioski z najnowszego raportu. Co z nich wynika? Więcej szczegółów poniżej.

W tym miejscu warto też przypomnieć o ostatnio nawiązanej współpracy pomiędzy KNF a Monetary Authority of Singapore – czyli nadzorcą i bankiem centralnym Singapuru. Urzędy mają wymieniać się doświadczeniami z rozwoju branży FinTech. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – KNF pozyskał wsparcie z Singapuru. MAS pomoże w rozwoju branży FinTech.

Czytaj także: Banki i fintechy – koegzystencja oczami bankiera

Bariery dla rozwoju fintechu w Polsce – udało się je usunąć?

Obszary barier dla rozwoju FinTechu w Polsce

Komisja usunęła do tej pory 3 bariery, a kolejne 58 jest w trakcie usuwania. Co oznacza „w trakcie usuwania”? Zgodnie z informacjami KNF – „Podjęto już pewne działania i/lub sformułowano rekomendacje dalszych działań w celu usunięcia bariery”.

Czytaj także: Krzysztof Góral, Urząd KNF – FinTechy nie zagrażają rynkowi finansowemu w Polsce

12 barier zostało określonych jako „nieusunięta” – czyli ma związek z branżą FinTech, ale zespół nie ustalił jak ją zlikwidować. 11 barier sklasyfikowano jako niezasadne, czyli te które tak naprawdę nie występują, a 1 bariera okazała się poza zakresem prac – czyli nie dotyczy sektora FinTech. Prezentację raportu KNF można pobrać tutaj.

W takim razie pozostało 70 barier do usunięcia, z czego 58 jest już w trakcie niwelowania. Oznacza to, że 68% przeszkód w rozwoju FinTechu w Polsce jest w toku procesu likwidacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. W jakich obszarach występują bariery zidentyfikowane przez KNF?

Najwięcej z nich, bo aż 67% zostało sklasyfikowane jako „inne”. Na drugim miejscu znalazły się przeszkody z dziedziny PSD2 (10%), a na najniższym stopniu podium ex aequo RODO i MIFID2 – po 9%. Natomiast 5% barier dotyczy unijnej dyrektywy AMLD4. Pełna lista barier i podjęte wobec nich działania dostępne są w raporcie, który można pobrać klikając w poniższe zdjęcie.

Raport KNF - zespół ds. FinTech

Jakie wnioski można wyciągnąć z prezentacji? W naszym odczuciu cel raportu jest niejasny. Czy faktycznie prace zespołu doprowadzą do likwidacji barier dla FinTechu, a samym firmom z tego sektora będzie łatwiej się rozwijać? Nie chcemy wyjść na pesymistów, ale na razie się na to nie zanosi. Patrząc na wyniki raportu bariery są bardzo zróżnicowane i ciężko „podpiąć” je pod jakąś konkretną kategorię, co utrudnia ich zniwelowanie.  Wypada mieć tylko nadzieje, że zarówno sama Komisja, jak i Ministerstwa Rozwoju, Finansów i Cyfryzacji podejmą w tym celu konkretne działania.