Sławomir Flis, Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w felietonie opublikowanym na Fintek.pl napisał, że KNF już niedługo powoła specjalny zespół ds. cyberbezpieczeństwa. To długo wyczekiwana przez rynek wiadomość. Warto zwrócić uwagę, że Departament ds. Cyberbezpieczeństwa w UKNF istnieje od kwietnia 2019 roku (co wcale nie oznacza, że wcześniej nie robiono nic w tym zakresie).

Computer Security Incident Response Team

W tekście, który opisuje plany i działania podjęte w ramach „Cyfrowej Agendy Nadzoru” możemy przeczytać, że KNF niebawem powoła sektorowy zespół ds. cyberbezpieczeństwa, który docelowo w naturalny sposób stanie się CSIRT’em sektorowym (CSIRT – Computer Security Incident Response Team – Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) i we współpracy z zespołami poziomu krajowego tj. CSIRT NASK, CSIRT MON i CSIRT ABW będzie prowadził koordynację działań i wsparcie obsługi incydentów bezpieczeństwa we wszystkich podmiotach rynku finansowego.

Celem tych działań jest podniesienie poziomu ochrony danych i środków finansowych klientów oraz wdrożenie zaktualizowanych i adekwatnych do nowych zagrożeń zasad zarządzania ryzykiem.