Marek Chrzanowski Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego poinformował za pośrednictwem twittera o zmianach w strukturze organizacyjnej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Z opublikowanego w Monitorze Polskim Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów wynika, że już od 23 lutego oficjalnie działać będzie Departament Innowacji Finansowych FinTech.  Zmiany w statucie dotyczą tylko kwestii struktury urzędu.

Jego utworzenie niejako zapowiedziane było w raporcie z prac Zespołu Roboczego ds. Rozwoju Innowacji Finansowch (FinTech), gdzie silnie wskazywano na potrzebę efektywnego dialogu z organem nadzoru (s.17). Już wcześniej UKNF powołał specjalną komórkę organizacyjną ds. innowacji finansowych. Podniesienie jej rangi do departamentu może sprofesjonalizować relacje urzędu z biznesem bo znikają wówczas wątpliwości administracyjno-organizacyjne.

Czym zajmować będzie się departament ds. Fintechów?

Opracowywaniem stanowisk nadzoru dla uczestników sektora, prowadzeniem dialogu z podmiotami z tego sektora, rozwijaniem podstrony KNF ds. Innowacji finansowych. Do tego dochodzą działania analityczne, monitorowanie zmian przepisów prawa i innych regulacji.  Od licencji są inne jednostki w urzędzie, dlatego nie okazujmy jeszcze zbyt dużego entuzjazmu i nie wróżmy skrócenia terminów ubiegania się o nie.

Czytaj także: KNF publikuje wytyczne w sprawie PSD2. Co czeka banki i fintechy?

Powołanie departamentu innowacji finansowych oczywiście jest czynnikiem pozytywnym dla rozwoju fintechów i miejmy nadzieję, że będzie on działał efektywnie. Kibicujemy KNF ze wszystkich sił. Obecnie urzędy nadzorów z całego świata, szczególnie z państw azjatyckich, pełnią także istotną rolę w dyplomacji biznesowej. Międzynarodowe konferencje poświęcone Fintech, artykuły o tworzeniu nowych lepszych rozwiązań, upraszczanie procedur, pomoc w pozyskiwaniu licencji i środków na działanie – to informacje, które trafiają do mediów. Ich celem jest zwrócenie uwagi, którego następstwem ma być m.in. przyciągnięcie kapitału. Udaje się to lepiej, gdy za marketingiem idą też realne działania. Pozycjonowanie na świecie jako państwo nowoczesne, otwarte na wyzwania technologiczne i przyjazne dla fintechów udaje się w Singapurze, Wielkiej Brytanii, Korei Płd czy Estonii.

Po nawiązaniu współpracy z Singapurem zapewne zauważono potrzebę powołania lepiej umocowanej i sformalizowanej jednostki, która może nawiązać równorzędne relacje z odpowiednikiem z innego państwa (w Singapurze taki departament istnieje).