19 października 2018, 08:00:AI & NLP Workshop Day - Instytut Podstaw Informatyki PAN, Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa, Polska

KNF pozyskał wsparcie z Singapuru. MAS pomoże w rozwoju branży FinTech

KNF pozyskał wsparcie z Singapuru. MAS pomoże w rozwoju branży FinTech

Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w obszarze FinTech, określające ramy współdziałania oraz zasady przekazywania rekomendacji pomiędzy dwoma organami nadzoru.

MAS jest bankiem centralnym Singapuru oraz zintegrowanym regulatorem rynku finansowego. Jako bank centralny, MAS wspiera trwały, nieinflacyjny wzrost gospodarczy poprzez prowadzenie polityki pieniężnej oraz ścisły nadzór i analizę makroekonomiczną. MAS odpowiedzialny jest za kurs singapurskiej waluty, oficjalne rezerwy walutowe oraz płynność w sektorze bankowym.

Czytaj także: Bitcoin to fatamorgana wartości

KNF i MAS współpracują na rzecz FinTechu

Ramy współdziałania umożliwiają obydwu organom wzajemne przekazywanie rekomendacji odnośnie podmiotów z sektora FinTech oraz określają zakres wsparcia udzielanego tym przedsiębiorstwom w celu lepszego zrozumienia reżimu regulacyjnego w każdej z jurysdykcji. Ponadto ramy współdziałania określają zasady współpracy MAS i KNF w podejmowaniu wspólnych, innowacyjnych projektów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących pojawiających się trendów rozwoju rynku i ich oddziaływania na sferę regulacyjną.

Czytaj także: Singapur ogranicza ruch uliczny. Od 2018 roku zakaz rejestracji nowych samochodów

– Cieszymy się z możliwości współpracy z KNF w zakresie FinTech. Porozumienie to oznacza zobowiązanie MAS i KNF do zwiększenia tempa rozwoju sektora FinTech w naszych regionach, poprzez współpracę i wymianę pomiędzy obydwoma systemami. Wierzymy, że porozumienie to zwiększy wartość dodaną rysujących się możliwości oraz płaszczyzn wymiany wiedzy między oboma jurysdykcjami. Cieszymy się z perspektyw współpracy oraz wspierania podmiotów sektora FinTech z Polski, które zamierzają rozpocząć działalność w Singapurze i świadczyć usługi na rzecz klientów w naszym regionie. – powiedziała Jacqueline Loh, Zastępca Dyrektora Zarządzającego MAS

– Porozumienie pomiędzy KNF i MAS stworzy możliwości dla firm z sektora FinTech z Polski i Singapuru do rozszerzenia działalności na rynek polski i singapurski. Polska dysponuje wyjątkowym mikroklimatem gospodarczym sprzyjającym innowacjom finansowym, posiadając stosunkowo duży rynek wewnętrzny oraz dostęp do innych rynków, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. KNF odgrywa aktywną rolę we wspieraniu rozwoju sektora FinTech w Polsce. Wzajemne przekazywanie informacji na temat innowacji finansowych między KNF i MAS pozwoli nam lepiej zrozumieć i monitorować wszelkie zmiany technologiczne na rynku finansowym. – dodał Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF

Jako zintegrowany nadzorca finansowy, MAS wspiera zrównoważony sektor usług finansowych poprzez sprawowanie nadzoru ostrożnościowego nad wszystkimi instytucjami finansowymi w Singapurze – bankami, zakładami ubezpieczeń, pośrednikami rynku kapitałowego, doradcami finansowymi i giełdami papierów wartościowych. Instytucja odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych, właściwe praktyki rynkowe i edukację inwestorów. MAS współpracuje również z branżą finansową, promując Singapur jako dynamiczne międzynarodowe centrum finansowe. Monetary Authority of Singapore wspiera rozwój infrastruktury, wdrażanie technologii i podnoszenie kompetencji w branży finansowej.

Szef MAS – Sopnendu Mohanty będzie obecny na kongresie Impact fintech’17. Będzie rozmawiał ze Stephanie Magnus z Baker McKenzie z Singapuru. Tematem dyskusji ma być powstanie „regulacyjnej piaskownicy” w azjatyckim mieście-państwie. Całą dyskusję poprowadzi Pat Patel z Money 20/20.

[KNF/RT]