MAS jest bankiem centralnym Singapuru oraz zintegrowanym regulatorem rynku finansowego. Jako bank centralny, MAS wspiera trwały, nieinflacyjny wzrost gospodarczy poprzez prowadzenie polityki pieniężnej oraz ścisły nadzór i analizę makroekonomiczną. MAS odpowiedzialny jest za kurs singapurskiej waluty, oficjalne rezerwy walutowe oraz płynność w sektorze bankowym.

Czytaj także: Bitcoin to fatamorgana wartości

KNF i MAS współpracują na rzecz FinTechu

Ramy współdziałania umożliwiają obydwu organom wzajemne przekazywanie rekomendacji odnośnie podmiotów z sektora FinTech oraz określają zakres wsparcia udzielanego tym przedsiębiorstwom w celu lepszego zrozumienia reżimu regulacyjnego w każdej z jurysdykcji. Ponadto ramy współdziałania określają zasady współpracy MAS i KNF w podejmowaniu wspólnych, innowacyjnych projektów, a także w zakresie wymiany informacji dotyczących pojawiających się trendów rozwoju rynku i ich oddziaływania na sferę regulacyjną.

Czytaj także: Singapur ogranicza ruch uliczny. Od 2018 roku zakaz rejestracji nowych samochodów

– Cieszymy się z możliwości współpracy z KNF w zakresie FinTech. Porozumienie to oznacza zobowiązanie MAS i KNF do zwiększenia tempa rozwoju sektora FinTech w naszych regionach, poprzez współpracę i wymianę pomiędzy obydwoma systemami. Wierzymy, że porozumienie to zwiększy wartość dodaną rysujących się możliwości oraz płaszczyzn wymiany wiedzy między oboma jurysdykcjami. Cieszymy się z perspektyw współpracy oraz wspierania podmiotów sektora FinTech z Polski, które zamierzają rozpocząć działalność w Singapurze i świadczyć usługi na rzecz klientów w naszym regionie. – powiedziała Jacqueline Loh, Zastępca Dyrektora Zarządzającego MAS

– Porozumienie pomiędzy KNF i MAS stworzy możliwości dla firm z sektora FinTech z Polski i Singapuru do rozszerzenia działalności na rynek polski i singapurski. Polska dysponuje wyjątkowym mikroklimatem gospodarczym sprzyjającym innowacjom finansowym, posiadając stosunkowo duży rynek wewnętrzny oraz dostęp do innych rynków, dzięki członkostwu w Unii Europejskiej. KNF odgrywa aktywną rolę we wspieraniu rozwoju sektora FinTech w Polsce. Wzajemne przekazywanie informacji na temat innowacji finansowych między KNF i MAS pozwoli nam lepiej zrozumieć i monitorować wszelkie zmiany technologiczne na rynku finansowym. – dodał Marek Chrzanowski, Przewodniczący KNF

Jako zintegrowany nadzorca finansowy, MAS wspiera zrównoważony sektor usług finansowych poprzez sprawowanie nadzoru ostrożnościowego nad wszystkimi instytucjami finansowymi w Singapurze – bankami, zakładami ubezpieczeń, pośrednikami rynku kapitałowego, doradcami finansowymi i giełdami papierów wartościowych. Instytucja odpowiada również za prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych, właściwe praktyki rynkowe i edukację inwestorów. MAS współpracuje również z branżą finansową, promując Singapur jako dynamiczne międzynarodowe centrum finansowe. Monetary Authority of Singapore wspiera rozwój infrastruktury, wdrażanie technologii i podnoszenie kompetencji w branży finansowej.

Szef MAS – Sopnendu Mohanty będzie obecny na kongresie Impact fintech’17. Będzie rozmawiał ze Stephanie Magnus z Baker McKenzie z Singapuru. Tematem dyskusji ma być powstanie „regulacyjnej piaskownicy” w azjatyckim mieście-państwie. Całą dyskusję poprowadzi Pat Patel z Money 20/20.