Nowe checklisty dotyczą działalności w zakresie: Krajowej Instytucji Płatniczej i instytucji pieniądza elektronicznego, działalności maklerskiej, w charakterze dystrybutora funduszy inwestycyjnych oraz działalności jako małe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Checklisty to wykaz dokumentów i wymogów, które należy dostarczyć lub spełnić, aby otrzymać licencję na świadczenie usług w danym zakresie. Jest to spore ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy mogą w jednym miejscu znaleźć potrzebne informacje.

Nowe checklisty na stronie KNF. Także dla KIP-ów

Wspomniane checklisty pojawiły się na stronie KNF 18 grudnia. Poniżej znajdują się linki do wspomnianych dokumentów:

KNF zwraca jednak uwagę na to, że w przypadku checklisty KIP niektóre przepisy utracą moc 20 grudnia, dlatego konieczne będzie zaktualizowanie dokumentu. „W związku z utratą mocy przez niektóre przepisy wykonawcze w dniu 20 grudnia 2018 r., informacje znajdujące się w checkliście zostaną zaktualizowane niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów”. Warto mieć to na uwadze składając dokumenty w najbliższych dniach.

Checklista przedstawia między innymi szczegółowe wymogi kapitałowe dla Krajowych Instytucji Płatniczych. I tak jeżeli chcemy świadczyć każdy rodzaj usług płatniczych w ramach KIP, to kapitał zakładowy naszej spółki musi wynosić 125 tys. euro. Natomiast jeśli naszym celem jest tylko świadczenie samej usługi płatniczej, to ten prób zostaje obniżony do 20 tys. euro.

Na koniec warto przypomnieć o planach Departamentu FinTech w Komisji Nadzoru Finansowego na 2019 rok. Nadzorca chce przetestować nawet 80 podmiotów w piaskownicy regulacyjnej, zbudować specjalną platformę coworkingową dla fintechów i pomóc minimum 100 podmiotom w ramach Programu Innovation Hub. Pełną listę planów Deprtamentu FinTech w KNF można znaleźć tutaj.