W komunikacie UKNF czytamy, że przestępstwa te polegały na nieuprawnionym ujawnieniu i wykorzystaniu informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy, w ramach której mPay SA zobowiązała się do podjęcia prac nad wprowadzeniem kryptoaktywa (stablecoin).

Aktualizacja: Na końcu artykułu umieściliśmy oświadczenie mPay.

Stablecoin od mPay pod lupą UKNF

Użytkownicy mPay mieli możliwość nabycia tego kryptoaktywa, jego transferu na konta i portfele, niezależne od aplikacji mPay, a także używania go do płatności za bilety i wykonywania innych opłat, w jakich aplikacja ta oferuje pośrednictwo płatności.  Informację tę mPay SA opublikowała 22 listopada 2021 roku raportem bieżącym nr 50/2021 – wyjaśnia UKNF.

Złamanie zakazu bezprawnego ujawniania informacji poufnych jest naruszeniem art. 14 lit. c rozporządzenia MAR i na podstawie art. 180 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 2 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności do lat 4 albo obiema tymi karami łącznie – czytamy w komunikacie UKNF.

Złamanie zakazu wykorzystania informacji poufnej jest naruszeniem art. 14 lit. a rozporządzenia MAR i na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy o obrocie zagrożone jest grzywną do 5 000 000 zł albo karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obiema tymi karami łącznie – wyjaśnia nadzorca.

Oświadczenie mPay

W związku z zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego o podejrzeniu bezprawnego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami mPay S.A., Zarząd mPay S.A. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć Komisję Nadzoru Finansowego w niezwłocznym rozwiązaniu sprawy. Zarząd mPay udzielił wszelkich żądanych informacji i wyjaśnień KNF. Współpracuje z KNF celem pełnego i kompleksowego wyjaśnienia sprawy. Jak również deklaruje dalsza pełną współpracę z KNF jak również organami ścigania.

Zarząd mPay S.A., dodatkowo oświadcza, że informacja, której dotyczy zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie projektu stablecoin, o którym informację mPay opublikował w raporcie z dnia 21.11.2021 o nr 50/2021. , nie został zrealizowany ze względu na brak uregulowań prawnych oraz uwarunkowania rynkowe, a sama umowa została zakończona. W związku z powyższym, ani projekt, ani postępowanie dotyczące ujawnienia informacji poufnej o nim, nie mają wpływu na bieżącą działalność spółki.