Innovation Hub to program na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych (FinTech). W ramach programu organ nadzoru będzie prowadził dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im odpowiedzi na zadane zapytania w zakresie obszaru prawno-regulacyjnego, wspierając tym samym rozwój nowoczesnych technologii na rynku finansowym przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniej ochrony klientów.

Innovation Hub – do kogo jest skierowany?

Powołanie programu ma być odpowiedzią na zgłoszone bariery dla rozwoju branży fintech. Jedną z tych barier była regulacyjna niepewność, którą IH ma zlikwidować.

– Fintech to przyszłość rynku finansowego. Polska jest liderem w regionie i zależy nam aby ta pozycja wciąż stawała się lepsza. Współpracujemy z regulatorami z innych państw i idziemy w stronę oczekiwanej przez rynek piaskownicy regulacyjnej – powiedział przewodniczący Marek Chrzanowski.

Program będzie skierowany do dwóch grup podmiotów sektora FinTech:

  • Podmioty planujące rozpoczęcie działalności w ramach części rynku finansowego objętej nadzorem KNF (m.in. start-upy), które posiadają innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).
  • Podmioty nadzorowane przez KNF planujące wdrożyć innowacyjny produkt lub usługę finansową opartą na nowoczesnych technologiach informatycznych (IT).

W ramach programu podmiot pytający może uzyskać:

  • Wsparcie ze strony KNF w identyfikacji właściwych przepisów prawa, regulacji i stanowisk nadzorczych mających zastosowanie do danego podmiotu, modelu biznesowego, oferowanego produktu lub usługi finansowej.
  • Informacje o zasadach działania nadzoru, trybie uzyskania zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności oraz dokumentach i wytycznych dostępnych na stronie internetowej KNF.

Co ważne program nie obejmuje wsparcia w przygotowaniu wniosku licencyjnego. Podmioty zainteresowane uzyskaniem licencji otrzymają w ramach programu informacje o wymogach prawno-regulacyjnych i właściwej komórce licencyjnej KNF, do której należy złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności. Uczestnictwo firmy w programie nie będzie zobowiązywało do późniejszego złożenia wniosku licencyjnego.

Jak się zgłosić do Innovation Hub?

Komisja stworzyła nową stronę internetową, na której należy wypełnić stosowny formularz. Firma opisuje swój pomysł na stronie IH i KNF ocenia czy jest on wystarczająco innowacyjny. Jeżeli tak, to Urząd skontaktuje się z takim podmiotem. Zespół pomoże przedsiębiorcy między innymi przygotować się do wymogów regulacyjnych. Jakie obowiązują kryteria?

  • Innowacyjny charakter rozwiązania – nadzór będzie oceniał czy proponowane rozwiązanie różni się od istniejących rozwiązań na rynku polskim i może być postrzegane jako innowacyjne,
  • wstępna analiza otoczenia regulacyjno-prawnego – nadzór będzie oceniał czy podmiot dokonał wstępnej oceny w jaki sposób proponowane przez niego rozwiązanie wpisuje się w istniejące regulacje i przepisy prawa,
  • realna potrzeba wsparcia (brak pewności prawnej) – nadzór będzie oceniał czy innowacyjne rozwiązanie rzeczywiście nie wpisuje się jasno w istniejące regulacje i przepisy prawa, co implikuje potrzebę udzielenia wsparcia ze strony KNF.

W zależności od charakteru i złożoności zapytania KNF będzie mógł udzielić odpowiedzi podmiotowi pytającemu mailowo, telefonicznie lub zaprosić podmiot na spotkanie w siedzibie nadzoru w celu szczegółowego wyjaśnienia wskazywanej kwestii. Więcej o pracach Komisji Nadzoru Finansowego nad rozwojem branży fintech można przeczytać w wywiadzie z Krzysztofem Góralem, zastępcą dyrektora Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK – Krzysztof Góral, Urząd KNF – FinTechy nie zagrażają rynkowi finansowemu w Polsce.

Kiedy ta regulacyjna piaskownica? KNF odpowiada

Przewodniczący KNF zapewnił, że Urząd pracuje nad wdrożeniem w Polsce regulacyjnej piaskownicy, czyli złagodzonych regulacji dla fintechów, podążając drogą Wielkiej Brytanii, Singapuru, czy Hong Kongu. To samo dr Chrzanowski mówił podczas kongresu impact fintech’17 w Katowicach – KNF chce piaskownicy regulacyjnej. Zatem pytanie brzmi nie czy, tylko kiedy „sandbox” pojawi się nad Wisłą?

– Idziemy w stronę oczekiwanej przez rynek piaskownicy regulacyjnej. Jedynym ograniczeniem co do jej wprowadzenia jest kwestia bezpieczeństwa. Na bezpieczeństwie buduje się wiarygodność, która jest kluczem do rozwoju rynku. Kiedy piaskownica może się pojawić? Nie chcę podawać konkretnej daty – mówił dzisiaj Chrzanowski.

– Teraz chcemy zbadać zainteresowanie sektora fintech współpracą z KNF. Ze swojej strony staramy się coraz lepiej poznać branżę. Organizujemy szkolenia dla pracowników – na przykład z zakresu technologii blockchain – dodał przewodniczący.

Zatem wciąż wiemy, że nic nie wiemy. Pracę na pewno trwają, czego dowodem może być dzisiejsze uruchomienie Innovation Hub, czy wcześniejsze nawiązanie współpracy z Monetary Authority of Singapore, czyli singapurskim nadzorcą i regulatorem w jednym. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj – KNF pozyskał wsparcie z Singapuru. MAS pomoże w rozwoju branży FinTech.

Na konferencji padły również pytania o stosunek KNF do kryptowalut i uruchomioną stronę uwazajnakryptowaluty.pl.

– Kryptowaluty traktujemy jako towar, który cechuje się wysoką zmiennością ceny. Z tego powodu jest to towar bardzo ryzykowny dla inwestorów, dlatego odradzamy takie inwestycje. Stąd pomysł na stronę uwazajnakryptowaluty.pl, którą uruchomiliśmy wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim. Kryptowaluty są jeszcze bardzo niedojrzałe, dlatego musi upłynąć trochę czasu, aby usunąć wady i poprawić ten produkt. Pokładamy duże nadzieje w technologii blockchain, ale ona także musi dojrzeć, abyśmy mogli ją wykorzystywać w sektorze publicznym – zakończył Marek Chrzanowski.

Czy kryptowaluty należy uregulować? Wiele legalnie działających firm chciałoby korzystać z możliwości jakie daje Bitcoin i spółka, ale obawiają się luk prawnych. Między innymi o tym porozmawialiśmy z posłem Klubu Prawo i Sprawiedliwość i członkiem Komisji Finansów Publicznych Wojciechem Murdzkiem. Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem – Wojciech Murdzek, PiS – Nie jesteśmy przeciwni kryptowalutom.