Aforti Exchange świadczy usługi wymiany walut dla firm za pośrednictwem platformy on-line.

W styczniu 2020 roku KNF wydał 2 licencje na działanie jako Mała Instytucja Płatnicza (MIP). MIP może wydawać instrumenty płatnicze i prowadzić rachunki do 2 tys. EUR, przyjmować płatności, wymieniać waluty na potrzeby transakcji oraz udzielać kredytów płatniczych.

Małe Instytucje Płatnicze są znacznie łatwiejsze w uruchomieniu. Licencja MIP nazywana jest „najeefektywniejszą” dla nowych fintechów ponieważ umożliwia realizację wielu usług płatniczych przy stosunkowo niskich wymogach organizacyjnych (m.in. brak wymogów kapitałowych).

Na rynku działa 48 Małych Instytucji Płatniczych

KNF prowadzi rejestr MIP od września 2018 roku. Wychodzi na to, że Komisja wydaje przeciętnie 3 zezwolenia dla nowych MIP miesięcznie. Aforti Exchange to 50-ta firma, która uzyskała wpis do rejestru. Jednakże w 2019 roku z listy wykreślono dwa podmioty, a zatem można stwierdzić, że w Polsce mamy 48 MIP-ów.