W dzisiejszym komunikacie z posiedzenia KNF czytamy, że Komisja jednogłośnie wydała zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez ING Bank Hipoteczny. Nadzorca stwierdził, że bank jest należycie przygotowany organizacyjnie do rozpoczęcia działalności, zgromadził w całości kapitał założycielski (120 mln złotych) oraz dysponuje odpowiednimi warunkami do przechowywania środków pieniężnych.

ING Bank Hipoteczny rozpoczyna działalność

Tym samym KNF potwierdził swoją decyzję ze stycznia 2018 roku, kiedy to wydał zgodę na powstanie ING Banku Hipotecznego. ING Bank Śląski złożył stosowny wniosek w kwietniu 2017 roku. Co ciekawe ING posiadał już bank hipoteczny w Polsce, ale zrezygnował z jego prowadzenia. Teraz ING ponownie dołączy do grona podmiotów, które także prowadzą taki rodzaj działalności – są to PKO Bank Polski, Bank Pekao i mBank.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem statutu banku, jego działalność ma obejmować: nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką oraz emitowanie hipotecznych listów zastawnych. Kapitał zakładowy nowego podmiotu zostanie w całości objęty przez ING Bank Śląski. Więcej o działalności ING Banku Hipotecznego pisaliśmy przy okazji tekstu dotyczącego wydania zgody KNF na powstanie nowego podmiotu. Tekst ze szczegółami można znaleźć tutaj.

W skład pierwszego zarządu zatwierdzonego przez KNF wchodzą: Mirosław Boda – Prezes Zarządu, Jacek Frejlich – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów oraz Roman Telepko  – Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka.