Pierwsza Piaskownica Wirtualna w UKNF udostępniona zainteresowanym podmiotom pozwala na zasymulowanie szeregu operacji bankowych i przetestowanie rozwiązań bazujących na interfejsie Open API, zgodnym ze standardem Polish API. Podmiot planujący zaoferować innowacyjną usługę płatności finansowych może zgłosić się do Programu Innovation Hub, gdzie będzie mógł skonsultować swój pomysł oraz przetestować jego funkcjonalność w teleinformatycznym środowisku testowym, symulującym podstawowe usługi przewidziane w dyrektywie PSD2 tj. PIS, AIS i CAF – czytamy w komunikacie KNF.

KNF rozpoczyna nabór do wirtualnej piaskownicy

Udział w testach jest opcjonalny i stanowi rozszerzenie dotychczasowego Programu Innovation Hub, w którym uczestnicy rynku mogą skonsultować swoje innowacyjne rozwiązania z ekspertami Urzędu. Zarówno Program Innovation Hub, jak również dostęp do środowiska testowego, jest bezpłatny i dobrowolny. Piaskownica Wirtualna przeznaczona jest zarówno dla podmiotów nadzorowanych, podmiotów ubiegających się o zezwolenie KNF na działalność oraz startupów.

Jak możesz wziąć udział w Programie Innovation Hub i przetestować swoje rozwiązanie w Piaskownicy Wirtualnej?

  1. Zgłoś się do Programu Innovation Hub poprzez udostępniony na stronie Urzędu formularz zgłoszeniowy.
  2. Przejdź etap konsultacji i uzyskaj kwalifikację do testów w środowisku Piaskownicy Wirtualnej. Po otrzymaniu rekomendacji do udziału w testach uzyskasz 90-dniowy dostęp do dedykowanej infrastruktury IT. W tym czasie otrzymasz dostęp do środowiska symulującego wybrane operacje rynku finansowego. Pozwoli to  na sprawdzenie i ewentualne poprawienie opracowywanych funkcjonalności rozwiązania.
  3. Na uzasadniony wniosek, zgodnie z Regulaminem udziału w testach, dostęp do środowiska testowego może być przedłużony o kolejne 30 dni.

Udział w Piaskownicy Wirtualnej nie zobowiązuje do ubiegania się o zezwolenie KNF na działalność. Uczestnik programu samodzielnie dokonuje analizy wniosków uzyskanych w toku konsultacji oraz testów i na ich podstawie decyduje o ewentualnym złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia.