W dniu 4 stycznia 2024 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty. Pierwszym z nich jest spółka Colorfull Management Ltd z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Nowe podmioty na liście ostrzeżeń UKNF

W tym przypadku zawiadomienie z art. 59i ustawy o kredycie konsumenckim (prowadzenie działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

Kolejny podmiot to platforma inwestycyjna posługująca się adresem www.am-szmaragd.com (nazwa handlowa: „Agencja Maklerska Szmaragd”, „AM-Szmaragd” lub „AMS”). Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Lista ostrzeżeń Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego to zbiór podmiotów, w stosunku do których Urząd zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ma ona między innymi na celu ostrzeganie konsumentów przed tego typu spółkami. Pełną listę ostrzeżeń publicznych KNF można znaleźć tutaj.