Udostępnienie interfejsu umożliwi pobieranie informacji o rachunkach płatniczych i kartach kredytowych, w tym historii transakcji, inicjalizacji transakcji płatniczej oraz informacji na temat wysokości dostępnych środków. Dostęp do danych rachunków płatniczych będzie wymagał udzielenia przez klienta zgody, którą będzie można cofnąć w dowolnym momencie.

Wcześniej produkcyjną wersję API udostępniły BNP Paribas i Getin Bank.

Otwarta bankowość od Santandera

Udostępnienie produkcyjnego API to wymóg unijnej dyrektywy PSD2 – wprowadzającej ideę otwartej bankowości. W komunikacie prasowym przedstawiciele Santandera zapewniają, że bank dąży do zaoferowania klientom wielu dodatkowych usług wykraczających poza te, które wynikają bezpośrednio z PSD2. Interfejs w wersji produkcyjnej pozwoli także na lepszą integrację z fintechami – na przykład w ramach programów akceleracyjnych.

Usługi API opierają się na standardzie PolishAPI w wersji 2.1.1. Został on wypracowany wspólnie przez przedstawicieli sektora FinTech i banków, pod auspicjami Związku Banków Polskich. Dostęp do API jest bezpłatny i nie wymaga interakcji z przedstawicielami banku, cały proces przebiega on-line.

Do połączenia z API wymagane są jedynie:

  • poprawny i aktualny certyfikat PSD2, zgodny ze standardem ETSI TS 119 495,
  • wywołanie usługi /register – zastosowanie procedury w oparciu o protokół „OAuth 2.0 Dynamic Client Registration” (RFC 7591)

Pełna dokumentacja API, informacje o środowisku testowym oraz opis procesu podłączenia do API, zarówno w piaskownicy (sandbox) jak i na środowisku produkcyjnym, znajdują się pod tym adresem.