Valdis Dombrowskis odpowiedzialny w Komisji za kwestie stabilności finansowej i rynków kapitałowych powiedział, że technologia blockchain ma olbrzymi potencjał transformacji usług finansowych dlatego Obserwatorium ma za zadanie monitorować rozwój tych innowacji i informować rynek o stanowisku Komisji w zakresie prowadzonej w odniesieniu do tego obszaru polityki.

Komisja dąży do ustanowienia jednolitego rynku dla innowacji blockchain, co ma dać firmom europejskim silniejszą pozycję konkurencyjną i zapobiec arbitrażowi regulacyjnemu. Komisja Europejska finansuje projekty DLT już od 2013 roku poprzez program badawczy FP7 i Horizon 2020. Łączna suma wsparcia wyniesie 340 mln euro.

Czytaj także: Bank Pekao udostępni BLIKA

Fintech w centrum zainteresowania

Komisja ogłosiła też plan działań dla szerokiego obszaru fintech (Fintech Action Plan). Przedstawiony plan jest reakcją na wezwania Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego do ustanowienia docelowych ram regulacyjnych dla obszaru usług cyfrowych, a w szczególności produktów fintech. Wdrożenie proponowanych rozwiązań ma pozwolić szybciej skalować innowacje finansowe na wspólnym rynku.

Oznaczać to powinno obniżenie barier wejścia dla nowych modeli biznesowych przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dlatego wymagany jest całościowy przegląd praktyk wdrożonych w zakresie fintech przez państwa członkowskie i ustalenie wspólnych wytycznych.

Jak na razie nie wszystkie innowacje finansowe mieszczą się w ramach regulacyjnych UE – przede wszystkim chodzi o crowdfunding, pożyczki P2P i kryptowaluty. Różny jest też poziom restrykcyjności regulacji w poszczególnych państwach. Łącznie w 13 z nich funkcjonują bądź liberalne reżimy kontroli firm fintech w postaci piaskownic regulacyjnych lub tzw. innovation hubs (również od  niedawna w Polsce), których celem jest pomoc nadzoru młodym firmom w zakresie interpretacji przepisów i procesu licencjonowania.

Czytaj także: Paniczna wyprzedaż akcji dobija kryptowaluty

Komisja Europejska zajmie się też cyberbezpieczeństwem

Duża część planu działania UE poświęcona jest zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.  Przyjęto tutaj trzy etapy działań:

  • powołanie swoistego partnerstwa publiczno-prawnego w celu wszechstronnej identyfikacji barier utrudniających wymianę informacji w tym zakresie i ich wyeliminowanie;
  • zmapowanie przez europejskie organa nadzorcze do pierwszego kwartału 2019 roku wszystkich stosowanych przez państwa członkowskie praktyk regulacyjnych dot. sektora zaawansowanych technologii i wypracowanie wspólnych wytycznych nadzorczych;
  • określenie przez europejskie organy nadzorcze (koniec 2018) kosztów i korzyści z ustanowienia wspólnych i spójnych ram oraz niezbędnej infrastruktury do testowania zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Innym proponowanym rozwiązaniem jest powołanie EU Fintech Lab, w ramach którego organy nadzorcze Unii i regulatorzy krajowi mogą współdziałać z fintechami w zdefiniowanych innowacyjnych obszarach, do których zaliczono: blockchain, cloud computing, sztuczną inteligencję i interface-y API. Inicjatywa nie ma charakteru komercyjnego, ale przyczynić się może do szybszego wejścia na rynek firm rozwijających innowacje w tych obszarach. Pierwsza sesja w ramach Fintech Lab planowana jest w drugim kwartale bieżącego roku.