Sztuczna inteligencja wywołuje ekscytację i kontrowersje. To nowa technologia, która coraz częściej wykorzystywana jest w codziennym życiu i często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Naturalnie daleko jej do spersonifikowanej AI rodem z amerykańskich horrorów science fiction, ale to wcale nie oznacza, że nie może być ona wykorzystywana w niecnych celach.

Maszyny wprowadzające w błąd użytkowników, czy programy, które dokonując analizy naszych zachowań i będąc w naszym użyciu, doradzają nam, ale nie w naszym interesie, tylko np. twórcy AI. Tak – w największym skrócie – można opisać niecne działania, którym przeciwdziałać mają nowe przepisy.

AI to przede wszystkim korzyści

AI to przede wszystkim korzyści dla społeczeństwa (lepsza edukacja i pomoc medyczna), ale sztuczna inteligencja generuje też różne ryzyka, w tym systemowe. Stąd potrzeba wprowadzenia praw, które je odpowiednio zidentyfikują, pozwolą na ich monitoring i przeciwdziałanie zagrożeniom.

Odpowiednie regulacje w tym zakresie mają uchronić Europejczyków m.in. przed niekontrolowanym wykorzystaniem ich danych, w tym tych, które posłużą do wytrenowania sztucznej inteligencji oraz wprowadzić odpowiednie zasady działania i kary za brak ich przestrzegania. Jak to w UE cel zawsze jest ten sam – zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo obywateli i demokracji, ale tez przede wszystkim tworzenie zaufanych rozwiązań AI, które służą ludziom

A to jak mogą służyć i jak bardzo zaawansowane rozwiązania są już w użyciu możecie dowiedzieć się z raportu State of Polish AI Fundacji Digital Poland – bodajże najlepszego opracowania dotyczącego polskiego rynku AI, jaki można znaleźć w sieci.

Zaufanie do AI do klucz do zrównoważonego rozwoju w dziedzinie innowacji i technologii

W dziedzinie sztucznej inteligencji zaufanie jest koniecznością, a nie tylko mile widzianym dodatkiem. Dzięki tym przełomowym przepisom UE obejmuje pozycję lidera w dziedzinie opracowywania nowych globalnych norm, które sprawią, że sztuczna inteligencja stanie się wiarygodną technologią. Ustanawiając standardy, możemy utorować drogę etycznym technologiom na całym świecie i zagwarantować, że UE pozostanie konkurencyjna. Nasze przepisy są dostosowane do przyszłych wyzwań, sprzyjają innowacjom i umożliwiają interwencję tam, gdzie jest to absolutnie potrzebne: gdy zagrożone są bezpieczeństwo i prawa podstawowe obywateli UE – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.

Sztuczna inteligencja jest środkiem, a nie celem. Ta technologia istnieje od kilkudziesięciu lat, ale osiągnęła nowe możliwości dzięki dostępnej obecnie mocy obliczeniowej. Oferuje ona ogromne możliwości w tak różnorodnych dziedzinach jak zdrowie, transport, energia, rolnictwo, turystyka czy bezpieczeństwo cybernetyczne. Wiąże się jednak również z szeregiem zagrożeń. Dzisiejsze wnioski mają na celu wzmocnienie pozycji Europy jako globalnego centrum doskonałości w dziedzinie sztucznej inteligencji na wszystkich etapach, od laboratorium po rynek, zagwarantowanie zgodności sztucznej inteligencji w Europie z naszymi wartościami i przepisami oraz wykorzystanie potencjału tej technologii w zastosowaniach przemysłowych – powiedział Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Co przewiduje rozporządzenie w sprawie AI?

Cały dokument liczy ponad 100 stron. Znajdzemy w nim opis definicji czym AI jest i kim jest dostawca AI oraz jej użytkownik. Co do zasady jest to oprogramowanie, którego działanie generuje rezultat mający wpływ na cele i działania podejmowane przez człowieka. Opisuje ono też szereg technik, które kwalifukuje się jako systemy AI.

W rozporządzeniu znajdziemy też informacje dotyczące kar za nieprzestrzeganie zasad i obowiązków określonych w rozporządzeniu – mogą one wynieśc nawet do 30 mln EUR lub 6% rocznego obrotu.

Dokument niebawem trafi do Parlamentu Europejskiego, gdzie po jego zatwierdzeniu – co wcale nie jest pewne – będzie obowiązywać w całej UE.

Projekt Komisji Europejskiej dostępny jest tutaj. Warto nadmienić, że w Polsce w styczniu rząd przyjął politykę AI, która wyznacza kierunkowe ramy rozwoju tej technologii w naszym kraju.