Uruchomieniu przez Komisję Europejską platformy Digital Finance towarzyszyła wirtualna inauguracja. Wydarzenie otworzyła unijna komisarz Mairead McGuinness. Następnie odbyło się krótkie objaśnienie najważniejszych funkcji platformy oraz dyskusja panelowa na temat innowacji w finansach.

Platforma dostępna jest pod tym linkiem.

Wystartowała „EU Digital Finance Platform”

Nowa platforma początkowo będzie składać się z dwóch głównych elementów. Jednym z nich jest Digital Finance Observatory, poświęcone zbieraniu danych na temat wydarzeń, regulacji i ekosystemu. W jego ramach ma działać Europejska mapa fintechu, do której mogły zgłaszać się również fintechy z Polski.

Z kolei drugim elementem składowym platformy jest portal poświęcony Europejskiemu Forum Moderatorów Innowacji (EFIF). Ta część serwisu to punkt dostępu do krajowych organów nadzoru, a także do funkcji związanych z testami transgranicznymi. W tej sekcji można m.in. znaleźć informacje o centrach innowacji, piaskownicach regulacyjnych czy wymogach stawianych w procesach licencyjnych.

W kolejnym etapie, który rozpocznie się w 2023 roku, do unijnej platformy mają zostać dodane nowe funkcje w oparciu o opinie użytkowników. Docelowo platforma ma stać się narzędziem docenianym i wykorzystywanym przez sektor fintech.

W wydanym komunikacie wskazano, że nowo uruchomiona platforma ma pomóc przezwyciężać fragmentację jednolitego rynku cyfrowych usług finansowych  i wspierać jego rozwój. Sprzyja to innowacjom w finansach oraz niesie ze sobą potencjał dla przedsiębiorstw i obywateli, którzy będą mogli czerpać korzyści z dostępu do nowych produktów i usług.