Kontomatik świadczy m.in. wyspecjalizowane usługi weryfikacji tożsamości klienta w sektorze finansowym. Firma zapewnia dostęp do informacji o klientach w oparciu o historię operacji bankowych. To pozwala m.in. na ich analizę pod katem ryzyka kredytowego. Trudno wyobrazić sobie bardziej fintechowe rozwiązanie, które wpisuje się w ducha unijnej dyrektywy PSD2.

Fakt uzyskania licencji AISP na Litwie umożliwi Kontomatikowi paszportowanie, czyli świadczenie swoich usług na terenie innych państw UE.  Kontomatik w zakresie uzyskania licencji wspomagany był przez kancelarię dLK Legal.

Kontomatik w tym roku obchodził 10-te urodziny. Firma działa w obszarze weryfikacji tożsamości klienta, pozyskiwania informacji o jego historii finansowej i analityki danych. W sumie operuje na 12 rynkach, oferując dostęp do ponad 130 banków na świecie.  Jest to też jedna z nielicznych firm, która swój początek zawdzięcza funduszom unijnym – 10 lat temu była beneficjentem programu  UE Innowacyjna Gospodarka.

-Uzyskanie licencji AISP na świadczenie usług dostępu do informacji o rachunku to nasz pierwszy krok do pełnego wykorzystania możliwości jakie daje dyrektywa PSD2. Po blisko 10 latach oferowania usług informacji o rachunkach i weryfikacji tożsamości musieliśmy dostosować model naszego działania do wymogów dyrektywy. Uzyskanie wpisu do rejestru dostawców usług typu AISP nie było wcale takie proste, zwłaszcza dla firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Wymogi aplikacyjne są bardzo zbliżone do tych koniecznych do spełnienia przy pełnej licencji instytucji płatniczej. Dostosowanie procesów wewnętrznych, zmiana modelu działania, spełnienia wymogów kapitałowych oraz konieczność zapewnienia gwarancji bankowej zajęło nam trochę czasu, jednak warto było zrealizować ten projekt. W przyszłości planujemy rozszerzenie naszej licencji o kolejne obszary usług płatniczych – komentuje Piotr Warsicki, prezes Kontomatika.

PSD2 zmieni świat płatności

Dyrektywa PSD2 wprowadza na rynek nowy rodzaj podmiotu, tzw. Third Party Provider, które mogą świadczyć dwa typy nowych usług:

  • payment initiation service („PIS”) – usługę inicjowania płatności, oraz
  • account information service („AIS”) – usługę dostępu do informacji o rachunku.

Litera „P” to skrót od Provider.

Każda z tych usług wymaga uzyskania odpowiedniej licencji lub zezwolenia przez nadzór finansowy. Litwa słynie z opinii raju dla fintechów, gdyż litewski nadzór ma relatywnie otwarte podejście na innowacyjne rozwiązania z zakresu innowacji finansowych. Niedawno licencję na Litwie otrzymał Revolut.

/ŁP