Liczba terminali płatniczych po raz pierwszy przekroczyła okrągły 1 mln w IV kwartale 2020 roku. Teraz z danych NBP wynika, że na rynku jest już prawie 1,038 mln takich urządzeń. Co istotne wszystkie terminale obsługują płatności zbliżeniowe.

Liczba terminali płatniczych przekroczyła 1 milion

W porównaniu do IV kwartału 2020 w okresie od stycznia do marca przybyło prawie 10,5 tys. nowych terminali. Zdecydowana większość urządzeń obsługuje także zbliżeniowe płatności mobilne typu Apple Pay, Google Pay, czy Garmin Pay.

Z danych NBP wynika, że zmalała liczba urządzeń obsługujących wypłaty gotówki przy okazji płatności za zakupy – chodzi o usługę cashbacku. W IV kwartale 2020 roku takie rozwiązanie obsługiwało 354 tys. terminali, a na koniec marca 2021 zaledwie 327 tys.

Przy okazji warto przypomnieć o prezydenckim projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, który miałby wprowadzić ustawowy obowiązek akceptacji płatności bezgotówkowych.

Swoje obawy w związku z tym projektem wyrazili między innymi Związek Banków Polskich i Fundacja Polska Bezgotówkowa. Ich zdaniem nowelizacja w proponowanej formule może przyczynić się do dyskryminacji płatności bezgotówkowych. ZBP stwierdził, że przepisy powinny przewidywać obowiązek akceptowania zarówno płatności gotówkowej, jak i bezgotówkowej