Na maila można otrzymać tylko korespondencję, czyli list. Tą drogą nie dotrą do nas pisma z sądów, prokuratur, organów ścigania, czy komorników sądowych. Po nie nadal trzeba udać się na pocztę. W formie elektronicznej możemy za to otrzymać korespondencję z urzędu gminy, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej i wiele innych.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że usługa jest bezpieczna i będzie realizowana z zachowaniem tajemnicy korespondencji. Bez naszej zgody i wiedzy nikt nie otworzy naszego listu i go nie zeskanuje. To rozwiązanie dla chętnych.

List polecony w formie elektronicznej

Rząd przyjął projekt ustawy o e-doręczeniach w lutym bieżącego roku. Nowe przepisy miały wejść w życie wraz z początkiem 2020 roku, ale wdrożenie przyśpieszono w związku z wybuchem pandemii. Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że rozwiązanie w opublikowanej dziś formule będzie dostępne do 30 września 2020 roku. Usługa jest bezpłatna.

W celu skorzystania z nowej usługi niezbędne będzie posiadanie profilu zaufanego – korzysta z niego już ponad 6 mln Polaków. Jeśli Wasz bank nie umożliwia zdalnego założenia PZ, to od wczoraj możecie skorzystać z tymczasowego profilu zaufanego, który jest uruchamiany za pomocą wideorozmowy z urzędnikiem.

Następny krok to wizyta na portalu gov.pl i zalogowanie do konta Mój GOV. Tam wybieramy opcję „Załóż eSkrzynkę – odbieraj listy polecone”. Potem wypełniamy formularz, w którym podajemy adres e-mail i numer telefonu, a także akceptujemy regulamin. Ostatni krok to podanie adresu zameldowania (na pobyt stały). Na maila otrzymamy dane do pierwszego logowania do eSkrzynki. Zostanie ona założona niezwłocznie po jej aktywacji.

W eSkrzynce znajdziemy zeskanowaną kopertę oraz jej zawartość. Dodatkowo, po miesiącu od zeskanowania przesyłka trafi do odbiorcy w swojej oryginalnej, papierowej formie (bez awizo, nie trzeba będzie iść po nią na pocztę). Datą doręczenia przesyłki jest dzień, w którym pobierzemy plik z eSkrzynki. Jeśli tego nie zrobimy, za datę skutecznego doręczenia uznany zostanie dzień zwrotu przesyłki. To dwa tygodnie od dnia następnego od zamieszczenia dokumentu w eSkrzynce – podaje resort cyfryzacji.