PKO Bank Polski obsługuje obecnie ponad 11 mln klientów detalicznych. Instytucja aktywnie angażuje się w pomoc uchodźcom z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. 25 marca w ponad 50 placówkach PKO BP ruszyła możliwość wymiany hrywien na polskie złotówki.

Maciej Brzozowski objął stanowisko wiceprezesa PKO BP

Do 24 marca 2022 roku, Maciej Brzozowski jako członek Zarządu Alior Banku, nadzorował politykę kredytową dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz obszar windykacji i restrukturyzacji wierzytelności. Teraz powraca jako świeżo upieczony wiceprezes zarządu do PKO BP, gdzie pracował na początku swojej kariery.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest doświadczonym menadżerem. Od początku swojej pracy zawodowej związany jest z sektorem bankowym. Posiada tytuł Master of Business Administration Centrum Kształcenia Menedżerów UW, a także wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Od 1999 roku Brzozowski zajmował się zagadnieniami zarówno sprzedaży, stabilności jak i ryzyka w Kredyt Banku, UKNF i NBP. Pełniąc obowiązki zastępcy dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej zajmował się m.in. współpracą z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego. Poruszał się wtedy w obszarze zagadnień dotyczących ryzyka systemowego, a także instrumentów makroostrożnościowych.