Dzięki narzędziu stworzonemu przez BillTech i wspieranemu przez Mastercard, polscy konsumenci będą mogli planować i opłacać swoje rachunki, regulować opłaty za czynsz lub edukację w jednym miejscu. Rozwiązanie wdrożono u ponad 45 wystawców faktur masowych w Polsce. BillTech i Mastercard pracują obecnie nad implementacją rozwiązania w bankach oraz u pozostałych wystawców faktur.

Współpraca Mastercard i BillTech przy płatnościach cyklicznych

– Konsumenci otrzymują rachunki za pośrednictwem wielu kanałów, jak również korzystają z platform dostawców, które często wymagają logowania. To pochłania dużo czasu, rodzi dezorientację i może powodować odkładanie płatności „na później”. W konsekwencji może prowadzić do niedotrzymywania terminów i braku kontroli nad budżetem domowym. Dzięki współpracy z BillTech i wykorzystaniu naszej strategii multirail, opracowaliśmy rozwiązanie, które usprawni płacenie rachunków i ułatwi codzienne życie Polaków – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard Europe w Polsce, Czechach i Słowacji.

Partnerstwo Mastercard i BillTech ma być również odpowiedzią na najważniejsze aktualne wyzwania, z którymi borykają się banki, wystawcy faktur, a także konsumenci. Dla coraz większej liczby banków problematyczną kwestią jest lojalność klientów. Konsumenci częściej skłaniają się ku usługom konkurencyjnych neobanków, fintechów albo korzystają z rozwiązań kilku instytucji jednocześnie.

Pojawienie się nowych sposobów i kanałów płatności u wystawców faktur sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na opłacenie faktury bezpośrednio u dostawcy usługi. Z tego powodu konsumenci rzadziej logują się do bankowości elektronicznej, a banki tracą korzyści wynikające z cyklicznego powracania swoich klientów.

Po stronie wystawców faktur wyzwaniem są obecnie kanały dystrybucji faktur (poczta tradycyjna lub internetowa) i fakt, że oferowane rozwiązania płatnicze nie motywują klientów do terminowych płatności. Jednym z głównych powodów nieopłacania rachunków na czas jest m.in. zapominanie o zobowiązaniu. Ten problem rozwiązać można przez częstsze i bardziej efektywne przypomnienia, które konsument otrzymuje bezpośrednio z aplikacji banku.