Już od tego lata, wersja beta sieci MTN będzie dostępna w Wielkiej Brytanii, funkcjonując jako platforma testowa do przeprowadzania pilotaży aplikacji i rozwiązań dla instytucji finansowych, fintechów i banków centralnych. Pierwsze aplikacje będą oparte na tokenizowanych depozytach bankowych. Z czasem firma planuje udostępnić MTN także na kolejnych rynkach na całym świecie.

Rusza Mastercard Multi Token Network

Gdy możliwości blockchain i tokenizacji – oparte na pracy w trybie 24/7, programowalności i niezmienności – osiągną swój pełen potencjał, będą mogły generować wartość we wszystkich aspektach gospodarki, prowadząc do prawdziwej transformacji. Już dziś widać zarówno rządy, jak i regulowane instytucje finansowe badające możliwości tych technologii, prowadząc wiele projektów związanych z aktywami cyfrowymi – czytamy w komunikacie Mastercard.

Mastercard Multi-Token Network ma być oparte na czterech filarach.

Zaufanie do kontrahenta: Skuteczne zarządzanie tożsamością i uprawnieniami ma zasadnicze znaczenie dla budowania zaufanych sieci. MTN wykorzysta potencjał ogłoszonego w kwietniu rozwiązania Mastercard Crypto Credential, aby zaoferować zestaw wspólnych standardów weryfikacji oraz infrastrukturę. To z kolei umożliwi stworzenie zaufanych interakcji między konsumentami i firmami korzystającymi z sieci blockchain. Kilku partnerów współpracuje już z Mastercard nad wstępnym projektem umożliwiającym transfery w publicznych sieciach. Ostatnie prace w australijskim pilotażu CBDC wykorzystują tę samą technologię do zabezpieczania transakcji CBDC.

Zaufanie do cyfrowych środków płatniczych: Tokeny płatnicze muszą być stabilne, regulowane i skalowalne, aby mogły być wykorzystywane w aplikacjach płatniczych. W ubiegłym roku Mastercard testował wykorzystanie stokenizowanych komercyjnych depozytów bankowych między kilkoma instytucjami finansowymi, rozliczającymi się za pośrednictwem istniejącej sieci. Firma dołączyła również do grupy podmiotów działających na rynku w celu zbadania stokenizowanej platformy depozytów w ramach konceptu o nazwie Regulated Liability Network. MTN będzie wspierać i uzupełniać te wysiłki, umożliwiając regulowanym tokenom płatniczym funkcjonowanie w ramach aplikacji finansowych.

Zaufanie do technologii: Skalowalność sieci blockchain i interoperacyjność tychże to krytyczne aspekty wymagane do bezpiecznego transferu tokenów i aktywów. Współpraca Mastercard z Reserve Bank of Australia (RBA), w partnerstwie z Cuscal Payments i Mintable, w ramach programu pilotażowego CBDC pokazuje, w jaki sposób CBDC emitowane przez RBA mogą być wykorzystywane do dokonywania sprawnych zakupów aktywów od podmiotów funkcjonujących na publicznym blockchainie. MTN zamierza oferować te możliwości w skalowalny sposób, dla wszystkich obsługiwanych tokenów płatniczych i we wszystkich sieciach.

Zaufanie do metod ochrony konsumentów: dzięki doświadczeniu Mastercard w zakresie opracowywania standardów i zasad dla sieci kart, MTN określi ramy funkcjonalne dla tej społeczności użytkowników o wspólnych interesach. Obejmie to jasne zasady, mające na celu silną ochronę konsumentów, stabilność i zgodność z przepisami.