W ostatnich trzech miesiącach 2017 r. Grupa mBanku wypracowała 311,6 mln zł zysku, czyli o 6,9 proc. więcej niż w III kwartale. Dochody wyniosły 1, 141,5 mln zł. Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 3,6 proc. zrekompensował spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-9,0 proc.).

Czytaj także: mBank otwiera nową siedzibę w Łodzi. Bez smartfona ani rusz

mBank podsumowuje 2017 rok

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,6 proc. w porównaniu do 2,5 proc. w III kwartale 2017 roku. Wynik prowizyjny obniżył się z związku z niższymi przychodami z tytułu kart płatniczych i działalności maklerskiej, a także wyższymi kosztami z tytułu prowizji. Z kolei wynik na działalności handlowej był niższy o 12,2 proc. w porównaniu do III kwartału. Spadek dotyczył wyniku z pozycji wymiany, podczas gdy wynik na pozostałej działalności handlowej wzrósł w omawianym okresie.

W IV kwartale 2017 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wzrosły o 1,8 proc. w stosunku do III kwartału i wyniosły 494,5 mln zł. Koszty pracownicze zwiększyły się nieznacznie (0,7 proc.), natomiast koszty rzeczowe spadły o 3,3 proc., dzięki niższym kosztom IT i usług konsultingowych. Wobec tych czynników mBank zanotował niewielki wzrost wskaźnika kosztów do dochodów do 43,3 proc. z 42,3 proc. w poprzednim kwartale.

Czytaj także: Co szósty Polak nie ma konta!

Nowe usługi dla klientów

W IV kwartale 2017 roku odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosły 140,0 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 24,2 mln zł, tj. 14,9 proc. Spadek poziomu zawiązanych w kwartale rezerw nastąpił w segmencie klientów korporacyjnych, podczas gdy rezerwy w segmencie detalicznym nieznacznie wzrosły.

Ostatnie trzy miesiące 2017 r. były również czasem wprowadzania do oferty nowych produktów. mBank, jako pierwszy w Polsce, udostępnił klientom wielowalutową kartę debetową dającą dostęp do 150 dewiz, bez ponoszenia kosztów prowizji za przewalutowanie. VISA Aquarius Świat jest dostępna w ofercie premium mBanku, a jej posiadacz nie musi zakładać osobnych rachunków w walutach obcych.

Ponadto, wdrożono nową wersję serwisu transakcyjnego eMakler, dzięki której klienci mogą w jeszcze prostszy i wygodniejszy sposób zarządzać swoimi inwestycjami. Dodatkowo, uzyskali oni dostęp do aplikacji mobilnej zarezerwowanej dotychczas dla osób posiadających rachunek w Domu Maklerskim mBanku. Cały 2017 rok Grupa mBanku zakończyła rekordowymi przychodami w wysokości 4,45 mld zł i zyskiem na poziomie 1092 mln zł.

Czytaj także: Tesla notuje rekordowe straty, a inwestorzy się cieszą