Oferta eko kredytu hipotecznego jest już dostępna w mBanku. Aby z niej skorzystać wystarczy załączyć do wniosku o kredyt Świadectwo Charakterystyki Energetycznej lub Projektowaną Charakterystykę Energetyczną.

EKO kredyt hipoteczny w mBanku

W ramach oferty promocyjnej bank automatycznie obniża o 0,2 p.p. marżę lub oprocentowanie kredytu (w zależności czy jest to kredyt ze zmienną lub stałą stopą). Co w optymalnych warunkach może obniżyć ją nawet do 1,65 proc. Takie oprocentowanie bank zaproponuje klientowi, który wybrał promocję z segmentem Intensive i ma 20 proc. wkładu własnego – czytamy w komunikacie.

Ponadto mBank nie pobiera prowizji za udzielenie eko kredytu ani jego częściową, wcześniejszą spłatę. Do sprawdzenia czy nieruchomość jest energooszczędna, bank wykorzystuje wskaźnik EP, czyli parametr, który wskazuje jakie jest roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną.

Eko kredyt ma pomóc mBankowi zostać liderem zrównoważonej bankowości. Zgodnie z przyjętą strategią bank zamierza skupiać się na agendzie ESG. Każdy wprowadzany do oferty produkt ma być oceniany pod kątem jego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

Ponadto mBank został sygnatariuszem zasad odpowiedzialnej bankowości ONZ. Przyjęcie zasad obliguje m.in. do wyznaczania i realizowania celów w obszarach, gdzie wpływ banku na środowisko jest największy.