Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Michała Krupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Polska Kasa Opieki SA” – czytamy w komunikacie komisji.

Zgoda została wyrażona na podstawie art. 22 b. pkt 1 Prawa bankowego, w myśl którego „Powołanie dwóch członków zarządu banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego”.

Rada Nadzorcza Banku Pekao SA w 14 czerwca br. powołała Michała Krupińskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku Pekao SA, kierującego pracami zarządu, do czasu uzyskania  zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa zarządu Banku.

O Michale Krupińskim

Michał Krupiński posiada wieloletnie, międzynarodowe doświadczenie w zakresie bankowości i finansów, które zdobywał w renomowanych instytucjach zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Jako Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. w okresie od stycznia 2016 roku do marca 2017 przyczynił się do osiągnięcia najwyższych,  przychodów w historii spółki –  20 mld zł oraz zwiększenia zysków i kursu akcji.

Przeprowadził transakcje nabycia Banku Pekao S.A oraz BPH przez Alior Bank oraz współtworzył  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZU utrzymując najwyższy możliwy rating dla polskiej firmy. Był także szefem Rady Nadzorczej Alior Banku.

Czytaj także: Oświadczenie Banku Pekao S.A w sprawie współpracy z WOŚP

W 2011 roku został Prezesem Zarządu Merrill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merrill Lynch,. Odpowiadał za nadzorowanie i prowadzenie projektów fuzji i przejęć, finansowanie na rynkach prywatnych i publicznych oraz doradztwo w zakresie zarządzania aktywami, polityki inwestycyjnej oraz struktury kapitałowej, między innymi w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym. Podczas pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie (2008-2011), jako członek rady dyrektorów ( Alternate Executive Director) IBRD, IFC oraz MIGA, współdecydował o politykach oraz konkretnych projektach Banku Światowego  podczas kryzysu finansowego. Jako wiceminister skarbu państwa w latach 2006-2007 był współautorem strategii dla sektora energetycznego oraz odpowiadał za jej realizację, w tym stworzenie Polskiej Grupy Energetycznej oraz 3 pozostałych grup energetycznych.

Czytaj także: Nowe formy komunikacji w Pekao24. Wideoczat i nie tylko

W 2012 roku uhonorowany został tytułem Young Global Leader przez Davos World Economic Forum. W roku 2016 został Człowiekiem Roku Gazety Ubezpieczeniowej.

Michał Krupiński jest absolwentem Master of Business Administration na Columbia University w Nowym Jorku, ukończył również kursy na Harvard Business School. Ukończył także Szkołę Główną Handlową oraz ma dyplom z Universite catholique de Louvain w Belgii.

Komisja Nadzoru Finansowego podjęła dzisiaj szereg decyzji personalnych

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

  • Bogusława Białowąsa na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA,
  • Wiesława Staniszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej,
  • Janusza Wojciechowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Piwnicznej-Zdroju,
  • Marcina Duckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie,
  • Łukasza Sobery na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Pajęcznie,
  • Jacka Gdańskiego na stanowisko Członka Zarządu Polski Gaz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem,

Andrzeja Zadrożnego na stanowisko Członka Zarządu „Polisa-Życie” Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

/Bank Pekao S.A/WS